Reiki ve İslam

Reiki bir din yada inanç sistemi değildir. Dünyada her dinden yada inançtan insan tarafından kullanılmaktadır. Ancak yine de bazı insanların kafasında acaba reiki yaparsam dinden çıkar mıyım? Bu bir tarikat mi? Reiki yapan biri Budist mi olur? gibi sorular belirmektedir. Reikinin bilimsel yönünün tüm dünyada yoğun olarak araştırılması ve artık Batı'da bir çok hastanede reiki uygulanması bu konuda çok daha bilimsel bir bakış açısı geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Reiki'nin bilimsel yönünü incelemek için Reiki ve Bilim linkini inceleyebilirsiniz.

Bu bilgilerin dışında acaba Çakraaura gibi kavramlar İslam dininde var mı sorusu son derece ilginç bir konuyu gündemimize getirdi ve bu soruya yanıtları Kur'an-ı Kerim'de aradık. İşte yanıtları...

ÇAKRALAR

- Muminun(17) «Yemin olsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık! Ve biz yaratılıştan/yaratılmışlardan gafil de değiliz.»

İnsan bedeninde 7 Çakra vardır ve bunların görünümleri girdap gibidir. Yani bedenin üzerinden dışına doğru dönerek uzarlar ve bu uzama adeta bir yol gibidir.

TEPE ÇAKRASI

- Bakara (7) «Allah onların kalpleri kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların "kafa gözleri" üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür.»

Tepe çakrası kapalı olanların inançsız yada manevi değerleri zayıf insanlar olduğu Çakra konusunda çalışanlarca bilinen bir gerçektir.

- Ali İmran (13) «Yüz yüze gelen şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Biri Allah yolunda çarpışıyordu; ötekisi küfre batmıştı. Allah yolunda çarpışanları kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah öz yardımıyla dilediğini destekler. İşte bunda gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardır.»

Tepe çakrası insanın ruhsal deneyimlerini ve ruhsal algılamasını etkiler. "Allah yolunda çarpışanları kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. " demek tepe çakrasının çalışmasındaki farklılaşma ile kişinin algısının değiştiğini ve karşısındakini olduğundan çok daha büyük olarak algıladığını göstermektedir.

ÜÇÜNCÜ GÖZ AÇILIMI

- Kaf (22) «Yemin olsun sen bundan gaflet içindeydin. Ama perdeni üstünden kaldırıverdik. Bugün gözün keskin mi keskin.»

3. göz çakrasında açılım olduğunda yada diğer tabirle perde kalkınca kişi enerjilerielektromanyetik alanları ve maddenin gerçeğini görmeye başlar ve görüş alanı çok genişler.

KALP ÇAKRASI

-Mutaffifin (14) «İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.»

Kalp çakrasındaki blokajlar bir anlamda pas gibi görülürler.

- Casiye (20) «Bu Kur'an insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.»

Kalp gözünü açacak olan ışık kalp çakrasını temizleyecek ışıktır. Kalp çakrası temiz olan insan tüm insanlığa karşı sevgi doluhoşgörülü merhametli ve fedakar insandır.

- Mutaffifin (14) «İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.»

Kalp çakrasındaki blokajlar bir anlamda pas gibi görülürler.

- Tevbe (14) «Savaşın onlarla ki sizin elinizle Allah onlara azap etsin onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın.»

"Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın. " Kalp çakrası şifa merkezidir.

AURA

- Fatir 27. «Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da yollar var; beyaz kırmızı değişik renklerde. Ve simsiyah yollar da var.»

Fatir 28. «Aynı şekilde insanlardan hayvanlardan davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz'dir Gafûr'dur.»

Bu iki ayette dağlardaki değişik yollardan insanlarındavarların ve hayvanların değişik renklerde olanlarından söz edilmektedir. Arkasından da "Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir." denmektedir. Bunu anlamak için demek ki bilgin olmak gereklidir. Oysa kastedilen gözümüzle görülen renkler olsa herkes bunu anlardı bilgin olmaya gerek yok. Ama bilginler insanın gördüğünden başka renklerde görmekte ve ürpermektedirler. İnsanın çevresindeki elektromanyetik alan olan aurayı da ancak bu bilgiye sahip olan ve bu konuda çalışan yani bu anlamda bilgin olanlar görür ve bu da bilginlerin yaradılışın mucizesini görüp ürpermelerini sağlar.

- Bakara (138) «Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O'na kulluk ederiz.»

Burada boyadan kastedilen aura olabilir mi?

ENERJİ BOYUTU


- Rahman 17. «İki doğunun Rabbi de O'dur iki batının Rabbi de.»

Sadece maddi dünyayı ele alırsak tek doğu yada tek batı vardır. Ama enerji boyutunu da ele alırsak bunların sayısı ikiye çıkar. Aynı eterik bedeni astral seyahate çıkan bir insanın fiziksel bedeni için bir doğu ve batı varken eterik (enerji bedeni) içinde o anda eterik düzlemde bir doğu batı olmasının gibi. Bu ayetler ilk etapta ilgimizi çekenler. Zaman içinde araştırmalarımızla yeni ayetlerinde ekleneceğine inanıyoruz.


ALINTIDIR.