5-10 dakika kadar uygulamanın yeterli olduğu etkili bir şifa sistemidir. Temeli vücuttaki enerji kanallarının şifasal açılması ve chakra' ların dengelenmesine dayanır.

Kişisel problemleri dengelemede etkilidir.

Kundalini Reiki Mr.Ole Gabrielsen tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Mr.Ole Gabrielsen Danimarkalı bir meditasyon masterıdır. Mr.Ole Gabrielsen ile Master Kuthumi'nin yaptığı çalışmalar ve ruhani bilgi alışverişleri sayesinde Kundalini Reiki tekniği doğmuştur.

Kundalini kelime anlamı olarak Hintlilere göre omurga dibinde kendi etrafında kıvrılmış bir yılan gibi görünen güçtür.Bu gücün çeşitli hareketler sonucunda uyarılması bedendeki yedi chakra boyunca yukarı çıkmasına ve bu chakra' ların sırayla çalışmasına neden olur.

Bizler yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepe chakrada son bulur. Kundalininin açılmasıyla chakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar bu enerji chakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar.

ALINTIDIR.