Reiki eşsiz bir şifa yöntemidir. Bir başka insana dokunmanızı gerektirir. Sadece elleriniz ile değil enerjiniz ile de. Tanrının hepimiz için ulaşılabilir kıldığı kaynağın sevgi dolu enerjisini paylaşırsınız. O eşsiz ve özel bir armağandır.

Şifa için gelen çoğu insan kolayca incinebilirdir. Duygusal olarak veya fiziksel olarak incinebilir olabilirler. Size olan güvenlerine zarar vermemeniz zorunludur. Eğer bir kişi tedavinin sonucu olarak duygusal salıverme deneyimliyorsa onların gizliliğini sürdürmeniz ve yaşamlarına saygı göstermeniz zorunludur.

Aşağıdakiler Reiki uygulamanın sonucu olarak karşılaşabileceğiniz bazı sorunların farkında olmanıza yardımcı olacak bazı ahlaki gözönüne alınacak şeylerdir ;

• Herhangi birini tedavi etmeden önce iznini isteyin. Onların isteklerine saygı gösterin.

• Reiki seansında konuşulan herhangi bir bilgi sizinle o kişi arasında gizli tutulmalıdır.

• Birine Reiki uygulamadan önce bir seans sırasında neyin olduğu ile ilgili kısa bir bilgi verin ve onların hangi bölgelerine dokunacağınızı söyleyin. Dokunulmak istemedikleri bölgeleri öğrenin.

• İyileştireceğinizi vaat etmeyin.

• Teşhis yapmayın.

• İnsanlara Reiki seanslarının tedaviyi garanti etmediğini ve uygun tıbbi bakımın yerini almayacağını açıklayın ve asla hastanın önceden tanımlanan tedavisini veya ilaçlarını değiştirmesini önermeyin veya diplomalı hekim vs. nin tedavisine müdahale etmeyin.

• Uygun olduğunda diplomalı tıp veya psikoloji uzmanlarına gitmelerini önerin.

• Sizin yetkili veya ehliyetli olmadığınız alanlarda insanlara teşhis yapmaya veya tedavi etmeye teşebbüs etmeyin.

• Reiki tedavisi için hastanın elbiselerini çıkarmasına gerek yoktur.
• Özel bölgelere dokunmayın.

• Çocuklar ile çalışırken anne – babasının iznini alın.
• İstenmedikçe şifa vermeyin.

• Masterlar için istenmedikçe uyumlama yapmayın.

• Alkol veya diğer hapların etkisi altında iken asla şifa vermeyin.
• Reiki tedavileri veya uyumlamaları için sadece gerekli olan miktar kadar para alın.

• Bir hastayı tıbbi bir bakım alması konusunda cesaretsizliğe itmeyin. Eğer bir insanın hasta rahatsız olduğunu veya diğer fiziksel veya zihinsel problemlere sahip olduğunu “hissederseniz” onu doktora gitmesi için teşvik edin.

ALINTIDIR.