Tantra metinlerinde kundalini ana güç ya da enerji olarak tasavvur edilir.

Kundalini en yaygın şekliyle üç buçuk kez kıvrılmış uyuyan bir yılan olarak resmedilmiştir.Elbette muladhara çakrada ( 1. çakra..kök) veya başka çakrada oturan bir yılan yoktur fakat yılan her zaman verimli bir bilincin sembolü olmuştur.

Bu yılan gücü Kaliyi yani insandaki bilinçaltını temsil eder.
Kundalini geçmişte dünyanın her bölgesindeki insanlar için tanıdıkdır.Ne var ki kundaliniyi istediğimiz her şekilde tasavvur edebiliriz zira prananın gerçekte hiçbir şekil ve boyutu yoktur.

Kundalininin uyanışının geleneksel tanımlarında kundalininin kıvrılmış bir yılan şeklinde muladhara'da oturduğu ve yılanın uyandığı zaman kıvrımlarının açıldığı ve sushumna yoluyla ( omurga merkezindeki psişik bir geçit ) geçtiği öteki çakraları da açarak yukarı fırladığı söylenir.

Tasvir edilen yılanın ÜÇ KIVRIMının anlamı şöyledir:
Üç kıvrım geçmiş şimdi ve gelecekte ; üç guna ile yani bilincin üç haliyle uyanıklık uyuma ve rüya görmeyle ; ve üç tip deneyimle öznel deneyim duyusal deneyim ve deneyimsizlikle bağlantılı olan Om'un üç mantrasını simgeler. Yarım kıvrım ne uyanıklığın neuykunun ne de rüya görmenin olmadığı aşkın hali simgeler. Böylece bu üç buçuk kıvrım evrenin bütün deneyimine ve aşkınlığın deneyimlenmesine delalet eder.

ALINTIDIR.