Kundaliniyi uyandırmış pek çok insan vardır. Sadece azizler ve sadhular değil fakat şairler ressamlar savaşçılar yazarlar veya herhangi biri de kundalinisini uyandırabilir. Kundalininin uyanmasıyla sadece Tanrı imgeleri ortaya çıkmakla kalmaz yaratıcı zeka ortaya çıkar ve zihin ötesi melekeler uyanır.Kundaliniyi harekete geçirerek yaşamdfa herşey olabilirsiniz.

Kundalini enerjisi tek bir enerjidir fakat bireysel psişik merkezler ya da çakralarda kendini farklı ifade eder -önce kaba içgüdüsel şekillerde sonra aşamalı olarak daha incelikli şeilllerde. Bu enerjinin ifadesinin daha yüksek ve daha incelikli titreşim düzeylerinde artırılması nsan bilincin en yüksek olasılıklarına yükselmesini temsil eder.

Kundalini yaratıcı enerjidir : o öz-ifadesinin enerjisidir.Tıpkı üremede yeni bir yaşam yaratıldığı gibi aynı şekilde Einstein gibi biri bu enerjiyi görecelik gibi bir teoriyi yaratmak için daha incelikli farklı bir alanda kullanabilir.Bu bir insan güzel bir müzik çaldığı ya da bestelediği zamanifade edilen aynı enerjidir.Bu ister bir iş kurmak ister aile görevlerini yerine getirmek veya amaçladığınız hedefe ulaşmak olsun yaşamın her alanında ifade edilen aynı enerjidir. Bunlar aynı yaratıcı enerjinin ifadeleridir.

Herkes Kundalininin uyanmasının insan enkarnasyonunun( bedenlenmesinin) asıl amacı olduğunu anımsamalıdır. Şu anda haz aldığımız duyusal yaşamın tüm zevkleri insan hayatının bu olumsuz koşullarının ortasında sadece kundaliniyi uyandırma maksadındadır.

ALINTIDIR.