Çakraların aktivite olması ile neler yaşanmaya başlanır...? Bir çakradan örnekle açar mısınız...? Çakranın kapanması... nasıl…?” Kundalini yükseldiğinde çakralar boyunca hareketini sürdürür ve birer birer çakraları aktive eder. Eğer bir çakrada tıkanıklık söz konusuyla Kundalini’nin rahat akamamasından dolayı o çakraya ilişkin psişik ve fiziksel sistemlerde rahatsızlık başgösterir. Yani bir bakıma kişinin arınmışlık seviyesine bağlı olarak Kundalini’nin hareketiyle belli bir çakraya atfedilen niteliklerin olumlu veya olumsuz yanları tezahür eder. Bu nedenle Kundalini hareketi kişinin ruhsal sürecinde engel oluşturan ana unsurları tespit edebilmesi adına çok önemli bir süreçtir.

Her bir çakranın dengeli çalışmasına veya tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkan haller şöyle:

1. Kök Çakra:
Olumlu: Fiziksel realitede güvende ve dengede hissetmek yaşama sevinci
Olumsuz: Güvensizlik güvence arayışı ve buna bağlı yoğun korku intihar eğilimi şiddet kızgınlık; beden bazında ise peklik hemoroidler şişmanlık

2. Sakral Çakra:
Olumlu: Dengeli bir cinsellik üreme ve yaşamdan haz alma
Olumsuz: Cinselliğe ilişkin sorunlar ya cinselliğe aşırı ilgi duyma veya cinsel soğukluk kıskançlık sahiplenme histeri krizleri; beden bazında ise idrar yollarında sorunlar belin alt bölgesinde ağrılar

3. Solar Plexus Çakrası:
Olumlu: Yöneticilik erki gücü ve iradeyi organizasyon adına kullanabilme

Olumsuz: Güçsüz veya aşırı güçlü hissetme kişileri güç kullanarak yönetme güdüsü güce odaklı bir yaşam; beden bazında ise ülser şeker hastalığı anorexia (şişmanlıktan aşırı derecede nefret etmeye bağlı olarak yemekten kesilme) veya bulimia (kilo almamak için yedikten sonra çıkarma) türü beslenme bozuklukları

4. Kalp Çakra:
Olumlu: Koşulsuz yargısız bağımsız sevgi hali sevgide bilgelik

Olumsuz: Sevgiye ve ilişkilere yönelik korku aşırı romantizm kara sevda sürekli dışsal sevgi arayışı veya sevgiyi tümden reddetme eğilimi; beden bazında ise astım tansiyon sorunları kalp ve akciğer rahatsızlıkları

5. Gırtlak Çakrası:
Olumlu: İfade yeteneği sezgi kanallarının açılması sanatsal yaratıcılık eğitici ve öğretici potansitelin açığa çıkması

Olumsuz: İletişim sorunları kendini ifade güçlüğü iradeyi kontrol edememe; beden bazında ise boğaz ağrısı nezle grip tiroid bezinin düzensiz çalışması

6. Üçüncü Göz Çakrası:
Olumlu: Kişinin ruhsal farkındalığını besleyen duyu ötesi algılamalar zaman/mekanı aşan deneyimler

Olumsuz: Korku vizyonları kabuslar konsantrasyon eksikliği; beden bazında ise başağrıları görme bozuklukları

7. Tepe Çakrası:
Olumlu: Birlik bütünlük hali kozmik bilinç vecd duygusu

Olumsuz: Yabancılık duygusu depresyon kendini boşlukta hissetme yoğun yalnızlık hissi

Detaylarını pek hatırlamasam da şöyle bir olaydan bahsedilir: ABD’nin bir yöresinde yol yapımında çalışan işçiler aniden kendilerini tuhaf hissetmeye vizyonlar görmeye başlamışlar. Bir klinikte gözlem altına alınan işçilerin sonradan tıp literatürüne Kundalini Sendromu olarak geçen bir hali deneyimledikleri anlaşılmış. Beton kırma aletinin titreşimin frekansı (sanırım 7-8 Hz civarındaydı) Kundalini’nin aniden ve kontrolsüz olarak yükselmesine neden olmuş ve 3. göz çakrasına vuran Kundalini beş-duyu ötesi algıları tetiklemiş işçilerde!…

ALINTIDIR.