RUH SAYISI

Ruh Sayısı “ 12/3 “ olupyüksek bir ruhani titreşimi belirtir ve Tanrı/Tanrıça’yla olan Ruhsal İlişkinin bilincinde olunması diğerlerine yardımcı olmak için büyük bir istek duyulması esasına dayanır. ” 12/3 “ ayrıca daha yüksek bir düzenin zevklerine erişme yani gerçek Ben’in doğmasına izin verme arzusudur. Geçici bir Titreşim olarak da BEKLEME DÖNEMİ BAKIŞ AÇISININ TALİHSİZLİĞİN ve BOYUN EĞMENİN DEĞİŞMESİDİR.

TAROT

Tarot sembolizmi Asılı Adam’dır. Anahtar kelime ters çevrildiğinde vahayıdeniz ya da suyu ve aynı zamanda ilahi gücün ilk suyunu temsil eder. Bu kart olayların her zaman görüldükleri gibi olmadıklarına işaret eder. (Yuva’ya yolculuk’ta bu sık sık belirtilmektedir.) Gerçek anlayış için yüzeyin derinlerine bakan bilinç ve kontrolü mükemmel olan bir kişiyi temsil eder. Bu kişi dünya sorunlarını anlayabildiği için dünyayı başaşağı bir durumda algılayanların kendisini “deli” olarak nitelendirdiklerinin bilincindedir.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik açıdan ”3” ‘ü yöneten Jüpiter’dir. Yay burcu ve dokuzuncu ev yüksek eğitim ve derin felsefe ile açılmayı ve bu zihinsel açılımın amacının yaşamın soyut sırlarını haiz bir aydınlanma olduğunu temsil eder.

GÖRÜNEN KİŞİLİK SAYISI

Görünen kişilik sayısı olan “20/2”; anlayışıadaptasyonu ve yenilenmeyi temsil eder. Bu çevrimsel süreç uyanmış insan kişiliğini yaratır. Çünkü yargı anı ile bilinçlenme anı birbirleriyle örtüşürler. Geçici titreşim olarakbu durum DÖNÜM NOKTALARI KARARLAR BİLİNÇLİLİK ADAPTASYON ve YENİDEN YAPILANMA’yı kapsar. Bu bir gelişim sürecidir. Geleceğin gerçekleri daha şimdiden filizlenmektedir. Değişim ihtiyacına karşın direnç gösterilmemelidir.

TAROT

Tarot kartı ” Yargıya Varmak”tır ve kilit semboller dişyılanın zehirli dişi ve yılandır!... Ve eski tarihi dönemlerde maharet yılan olarak temsil edilirdi. Günümüzde bile sessizliği sağlamak için şu harfi kullanırız....Shhhhh. Bu bilgenin sessizliğini belirtir. “Yılanlar gibi bilge olunuz.” (Matta 10:16).Sessiz bilgelik dış dünyanın ekillerini yıkar ve nesnelerin gerçek doğasını ortaya çıkarır. Böylece nesnelerin ruhsal özünü anlayabiliriz. Kobra Mısır ve Hindistan’ın kutsal sembolüydü. Zehiri tüm hücrelere anında yayılır. Zehir yılanın dişindedir. Buradaki benzetmenin anlamı bilgeliğin yanlış olan herşeyi anında yiyip bitiren bir asit olabileceğidir. Bu nedenle kart için anahtar kelime “İdrak”’tir.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik olarak Vulcan’ın etkisi altındadır. Ruhsal unsurların gerçekleşmesini idrak ettiğimizde kişisel farkındalığımız evrensel algılamayla birleşmeye hazırdır. Ancak o zaman Tanrı/Tanrıça’yla birliğimizi ve tüm insanlıkla olan bütünlüğümüzü farkedebiliriz. Bu farkediş gerçek dünyayı zihinsel olarak kavramamızla başlar. Bu noktadaki durumumuz çoğu kimseyle ters düşer. Çünkü biz kendimizi ”Tek bir realite” ile tanımlarız. Bilinçaltımızda gerçek niyet baskındır. Bu bir “Usta Zanaatkar”ın sayısıdır. ”20” sayısında Tanrı/Tanrıça gücü olan “0” Vulcan aracılığıyla çalışır ”2” ise fiziki dünyada ruh ve madde şeklinde ayrı olarak görünen birliği getirir.

KADER YOLU

Kader Yolu’nun sayısı “32” dir.Bu yapılması ve açıkça belirtilmesi gerekendir. ”32/5” insanları ve ulusları yöneten sihirli bir sayıdır. Koruma sağlar ve Amerika İsa şan güç ve daire gibi kelimelerin rezonansı bununla uyumludur.( Ek not: Belki de bu yüzden “güce aç” olanların sembolü 5 köşeli pentagramdır.) Bu sayının etkisi altında olanlara” Işığın habercisi” denilir. Bunlar bilgiye sahiptirler ve görevleri bunu başkalarına aktarmaktır. Görev ve sorumluluk duyguları gelişmiş olup hak uğruna savaşan birer savaşçıdırlar. Bu sayı muazzam bir kişisel güce ve adaletin yerine getirmesini görme arzusuna işaret eder. Geçici titreşim olarak –İYİ HABER ESPRİ ANLAYIŞI ÖDÜL ve ŞAN demektir.

TAROT

Tarot kartı Değnek Altılısı’dır. Bir zaferin tipik resmidir. İçsel anlamı hayvan doğası üzerinde hakimiyete ve kontrollü ruhsal enerjiye sahip olmaktır. Astrolojik olarak Zodyak’ın talihidir gelişmeyegenişlemeye çok açıktır. Bir Güneş yılının doruk noktasındaki Kozmik rehberlik yolu olarak niteliyebileceğiniz seviyeye varacak kadar renkli rüyalar yaşayabilirsiniz. (Gezgin sembolünü kullanarak).

Yukarıdakilere ek olarak RA’ nın olma titreşimi başlangıçların sayısı olan ‘1’dir. RA’nın Görünen Kişilik sayısı ise tamamlanmanın sayısı olan “9”dur. Ancak o zaman EGO’nun kontrolünü (Görünen Kişiliğimizi) dışarıda bırakarak çevrimi tamamlar ve Ruh’umuzun bizi yönlendirmesi çevrimine başlarız. Bu iki sayının toplamı “10” dur.”10” kontol ve ustalık sayısıdır. Tam erişkinlik ve gerçekleştirme üst bilinç ile uyumlanma ile mümkündür.

“SHEEBA” ‘nın RUH TİTREŞİMİ

SHEEBA ‘nın Ruh Titreşimi “11” dir. Görünen Kişilik sayısı da “11” dir. Bu dış ve iç dünyalar arasındaki dengeyi temsil eder. Yansıtma ve simetrinin sayısı olan “2” nin titreşimini vurgulayan “11” ise belirgin sezgisel yeteneklerin ve Master’ların sayısıdır. İki sayının toplamı ayrıca bilgeliğin ve pratik çalışmanın master sayısı olan “22”dir. ”22” durağanlığın ve sağlamlığın sayısı olan “4” e indirgenebilir yeryüzü üzerindeki iki dünya-insan ve ruh dünyaları-arasında gerçek anlamıyla yürümemize izin verir. “22” ayrıca tamamlanma doluluk ve çevrimsellik için kullanılan eski bir sayısal değerdir.

TAROT

Tarot kartı “Ahmak-Divane” dir ve kendi Tanrı/Tanrıça’sının gücünü temsil eder.

ALINTIDIR.