AKHNETON

Mısır Firavunu Amenhotepin oğlu M.Ö. 1380de tahta çıktı. O zaman Mısırlılar Amon isimli Tanrıya tapıyorlardı ama aslında birçok tanrıları vardı. Mabedte bir sürü kadın ve kız Allahın cariyesi adı altında bulunmakla beraber aslında rahiplere cariyelik ediyorlardı. Rahipler muskalar satıp servetler topluyorlardı.
Akhneton bu kokuşmuşluğa dayanamayacak kadar zarif bir yaratılışa malikti. Bütün bu dini merasimi ve putperestliği ilga ederek tek bir Allaha çağıran yeni bir din ortaya attı. Laik tarih güneşi hayatın kaynağı kabul eden bu firavunu tevhidin de ilk temsilcilerinden kabul eder. Malik Binnebi Onun Musa zamanındaki firavun olduğu ihtimali üzerinde durur. Ancak Yusuf peygamber zamanındaki firavun olma ihtimali de vardır.

Muhakkak ki o Mısır tarihinin en dikkate şayan simalarından bir tanesidir.
Ekmeğinden olan rahipler birleştiler halk ise hala putlara gizli gizli tapıyordu. Neticede her tarafta isyanlar ve ihtilaller başladı.

M.Ö. 1362de öldü. M.S. 1893de yattığı piramit açılınca tabutun içinde üzerinde son duası yazılı bir altın varak bulundu.

Senin dudaklarından esen harika bir havayı soluyorum. Hergün güzelliğine hayran oluyorum ve kuzey rüzgarı şeklinde de olsa senin sesini duymayı hararetle istiyorum ki azalarım senin aşkınla gençleşsin. Elini bana ver senin ruhunu alabileyim ve onunla yaşayabileyim. Ebeddiyen beni ismimle çağır ki adım kaybolmasın.

Firavun Akhneton Kraliçe Nefertiti ile evliydi...
Firavun Akhneton'un yazdığı şiirlerden bir tanesi:

Tanrı uludur; birdir tektir.
Ondan başkası yoktur.
Bir tanedir
O'dur her varlığı yaratan
Bir ruhtur Tanrı görünmeyen bir ruh...
Ta başlangıçta vardı Tanrı
Tek varlıktı o.
Hiç bir şey yokken o vardı.
Her şeyi o yarattı
Ezelden beri süregelen varlığı
Ebediyete kadar sürecek
Gizlidir Tanrı kimse görmemiştir onu.
İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman.

Ve yine ayrıca Firavun Akhneton'un yaydığı dinin uygulamalarıda şöyleydi: domuz etini yemiyorlardı sünnet oluyorlardı tapınaklara girmeden önce ellerini yüzlerini ve ayaklarını yıkıyorlardı (abdest) ve cinsel ilişkiden sonra mutlaka yıkanıyorlardı...

ALINTIDIR.