İş Yerinizde Feng - Shui

İş yerinizde Feng Shui kurallarını uygulayarak iş yerinize olumlu chi enerjisi şirketinize çekebilir ve iş yaşamında başarınızı arttırabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz bir çok farklı yöntem ve iyileştirme biçimi vardır. Eğer bagua ile bir iyileştirme yapmak isterseniz iş yerinizin ;

Kuzey köşesi; kariyeri
güney köşesi; ün ve şöhreti
Doğu köşesi; müşterileri ve iş arkadaşlarını
Batı köşesi; üretkenliği ve çalışanları
Güneydoğu köşesi; varlık ve maddi bereketi
Güneybatıköşesi; ortaklıkları
Kuzeydoğu köşesi; bilgilenmeyi
Kuzeybatı köşesi; bilgi ağını simgeler

Bu sistemi tüm şirketinize göre uygulayabileceğiniz gibi kişisel çalışma odanızada uygulayabilirsiniz. Eğer tüm şirkete uygulama yapacaksınız şirketin yönlerine göre düzenlemeler yapmalı eğer sadece kendi ofisinize uygulama yapacaksınız odanızı baz almalısınız.

Her yön için yapılabilecek düzenlemelerle olumlu chi enerjisini iş yerinize çekebilir ve iş yaşamınızda anlamlı iyileştirmeler yapabilirsiniz.Bunun için Feng Shui'de bir çok çareler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

İş yerinizinofisinizin girişine ve veya doğusuna yeşil bitkiler yerleştirin.

Kuzeydoğuya parlak bir süs veya ışık asın.

Kuzey köşesine su resmi asın yada daha iyisi bir akvaryum yerleştirin.

Güney köşesini kırmızıya boyayınkırmızı renk objeler resimler asın sertifikalarınızıdiplomalarınızı başarı belgelerinizi güney yönüne asın.

Güneydoğuya bir ayna asın. Bu yönde mor rengi kullanın.

Kuzeybatıya bilgisayar yerleştirin ve bu köşeye bir rüzgar çanı asın.

Batı köşesine metal beyaz bir süs yerleştirin.

Bunun gibi küçük düzenlemelerle ilgili yönün chi enerjisini arttırabilir ve yönün simgelediği alanların olumlu özelliklerini ön plana çıkartabilirsiniz.

ALINTIDIR.