Wellness “esenlik iyilik hali” gibi anlamda dilimize çevrilebilir. İlk olarak Dr Dunn tarafından 1961 yılında kullanılmıştır. İnsanın kendini ve yaşamı daha iyi tanıyarak bilinçlenmesini ve yaşam kalitesinin her anlamda arttırmasını sağlayan kendi kendine yetmeyi amaç edinen alternatif bir yaşam biçimidir. Optimum sağlığın tekrar elde edilmesi için her biri kendi içinde önemli olan altı boyutu vardır. Bunlar; fiziksel (bedensel) zihinsel (entelektüel) duygusal (psikolojik) ruhsal (spritüel) sosyal ve çevresel bileşenlerdir.

Yaşam kalitemizi arttırmak için öncelikle temel değişimin bizde yani zihnimizde olacağı açıktır. Eski Yunan filozoflarından Heraklitus'un dediği gibi "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir". Uzakdoğu felsefesinin temelini oluşturan "Yenile ve Yinele" sözü de değişimin sistemleşmesi gerektiğini öğütler. Japonya köklerine geleneklerine bağlı kalarak endüstrileşmesini bu sistem sayesinde sağlamıştır.

ABD Kanada Avustralya İngiltere Fransa Almanya gibi sanayi alanında gelişmiş Batı ülkelerinde Wellness artık bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. Bu da Doğu dinginliğinin Batı’lı bunalmış zihinler tarafından yeniden keşfedildiğini göstermektedir. İnsanlar rekabetçi serbest piyasa şartlarında az ya da çok para kazanırken fiziksel ve ruhsal sağlıklarını kaybettiklerinin farkına varmakta ve bunun için yan etkisi olmayan doğal yöntemlerle eski sağlıklarına kavuşmak istemektedirler. Wellnes bakış açısının en önemli öğelerinde biri holistik yani bütünsel ( fiziksel zihinsel - duygusal ve spritüel ) sağlıktır. Kendimize olaylara ve hasta isek şifaya bütünsel yaklaşmadıkça her zaman bir şeyler eksik kalacaktır. Doğal olarak en iyisi fiziksel ve ruhsal dengemiz henüz bozulmadan gerekli önlemleri almaktır. En önemli değerimiz olan sağlığımızın kaybedilmesine izin vermemek için bu konuda bilinçlenmek özellikle son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Çünkü doğal olmayan ve insanın spritüel gelişimini ihmal eden yaşam koşulları stres yaratmakta bu da yaşam kalitemizi her anlamda düşürmektedir.

Stres bireyin adaptasyon yeteneğine göre karşılaştığı zorluğa karşı verdiği tepkidir. Göreceli bir kavramdır çünkü biri için stres kaynağı olan bir olay diğer bir başkası için olmayabilir. Ne yazık ki stres içinde yaşamak günümüz koşullarının kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak kişi bununla başa çıkmayı öğrenebilir hatta iyi yönde kullanabilir. Çünkü iki tür stres vardır. Bunlardan Olumlu Stres iyi sonuçlar çıkartabilir. Bir hedefe ulaşırken bireyin karşılaştığı zorluklara karşı dayanma gücü ve enerji verir. Bu arada bizim düşünce yapımıza uymayan her olay ve kişiden olumsuz etkilenmek doğru değildir. “Her işte hayır vardır” ve Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” bilgeliğiyle negatif gibi görünen olay ve kişileri de kapsayıcı olmak ve sevgi enerjisiyle onları dönüştürmek gereksiz stres oluşumunu önleyecektir. Ve görülecektir ki bizim mantığımıza göre negatif görünen bir çok olaydan bizim işimize yarayan kazanımlar çıkacaktır. Bu kazanımları sadece farkındalıkla görmek mümkündür. Kişi kendinin ve yaşam yasalarının farkında değilse bırakalım negatif görünen fırsatları yakalamayı bariz pozitif fırsatları bile gözünden kaçırır. Olumsuz Stres ise bireyin kendine güvenini kaybetmesine neden olan yetersizlik duygusu çaresizlik umutsuzluk ve hayal kırıklığı meydana getirir. Sıfır stres heyecansız bitkisel hayat gibi bir yaşam olacaktır. Ancak limiti aşan stres de fiziksel ve ruhsal dengeyi tamamen bozduğundan çok tehlikeli olabilir. Çünkü bu durumda birey aşırı enerji harcamakta ve tükenmektedir.

İnsan is ortamında uyum arar. Uyumun olmaması bir stres kaynağıdır. İnsanı iş görmekten alıkoyacak bir engelleme çıkartır. Genelde işsizliğin yaygın olduğu ülkelerde ve ekonomik kriz dönemlerinde daha sık rastlanır. Bireyler arası ilişkilerde belirleyici olan en önemli öğe liderlik biçimidir. Bir iş alımı sürecinde hep yöneticiler bizi seçer. Ancak bizim de karar verme sürecinde sadece kariyer ve maaşa bakmayarak beraber çalışacağımız yöneticilere ve mesai arkadaşlarına da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü mesaide geçirdiğimiz zaman ailemizle geçirdiğimizle zamandan fazla olabilmektedir. O yüzden temel kriter seveceğin işi yapmaktır. Sadece para kazanmak için yapılan işten bir hayır gelmez. Zaten zamanla artık para da gelmez ya da çok bereketsiz olur.

Bütün işyerlerinin para terfi ve başka konularda sınırları vardır. Bu sınırlı olanaklara ulaşabilmek için bireyler birbirleriyle rekabet ederler. Bu rekabet önemli bir stres kaynağıdır. Rekabet bireyi gelişmeye yöneltir fakat aşırı rekabet çalışma ortamını yaşanmaz hale getirebilir. Aslında her insan biricik olduğundan yani kendine has özellikleri olduğundan kendini başkalarıyla kıyaslaması doğru değildir. İnsanlar kendi yaşam yolunu yürüyecek olağanüstü yeteneklerini keşfederse değer duyguları artar ve yaptığı işi en iyi şekilde yapar.

Birey ve bireyin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan stres kaynakları da vardır. İnsanlar kişilikleriyle bağlantılı davranışlar gösterirler. Stresi yönetebilmek için öncelikle kendimizi tam olarak tanımamız gerekir. Uyuşturucu alkol sigara kahve ve televizyon gibi alışkanlıklar aslında başımıza gelen olumsuzlukların nedenini görmemize engel olan durumlara dönüşebilirler. Gerçeklerden kaçmak değil onlarla yüzleşmek neden olan durumu anlamak ve dönüştürerek ortadan kaldırmak gerekir. Meditasyon gibi insanın kendi varlığı ile yalnız kaldığı durumlarda bireyin kendini daha iyi tanıması ve stresini yönetmesi hatta olumsuz stresi yok etmesi mümkündür.Ayrıca kişinin yapmaktan keyif aldığı bir hobi ile uğraşması da stresten korunmak için çok etkilidir.

Bireyin fiziksel açıdan iyi durumda olması strese direnç göstermesini kolaylaştıracaktır. Fiziksel ve zihinsel iyi durumda olan insanlar günlük hayattan kaynaklanan strese daha kolay karşı koyar. Bu yüzden uyandıktan sonra yapılan gerinmeler rutin egzersizler ( mümkünse açık havada jogging ve/veya en az 30 dakika spor ) serin duş güçlü bir kahvaltı ile güne başlamak gülmek bardağın dolu tarafını görmek kişiyi strese karşı daha dirençli yapacaktır.

Stresle başa çıkmak ve wellness bakış açısına göre huzurlu yaşamak için temel öneriler :

Kendinizi ve sözde stres yaratan çevre şartlarını iyi tanıyın.

Kendinizle ve diğer insanlarla barışık olun başta kendinizi sevin.

Özeleştiri yapın ve herkes tarafından sevilmeyi beklemeyin.

Kendinizi vazgeçilmez görmeyin.

Sahip olduklarınıza kalpten şükran duyun.

Daha fazlasını isterken sabırla adım adım ilerleyin.

Kaybettikleriniz için üzülmeyin ancak nedenini araştırın.

"Her işi yaparım" ya da "Hiçbir şey yapamam" demeyin.

Bedeninizi kontrol edin. Gerginliklerinizin farkına varın.

Zihninizi kontrol edin. Ne düşündüğünüzün farkına varın.

Zamanın ( geçmiş ve geleceğin ) tutsağı olmayın.

Şimdiki zamanı farkına vararak keyifle yaşayın.

Dengeli beslenin. Sadece doymak için yemeyin.

Fiziksel gelişime zaman ayırın egzersiz yapın.

Açık havada derin nefesler alın.

Alışkanlıklarınızın farkına varın.

Bugünün işini yarına bırakmayın.

İş yerinden çıkınca işle ilgili düşünceleri orda bırakın.

Tatile zaman ayırın.

Olumsuz duygularınızı bastırmayın. Uygun şekilde kendinizi ifade edin.

24 saatten en az 1 saatinizi Spritüel / Ruhsal gelişiminiz için ayırın.

İstemediğiniz bir şey istenirse nazik biçimde "Hayır" demeyi bilin.

Ancak yaşamın sunacağı her şeye "Evet" demenin huzura ve mutluluğa gideceğini bilin.

ALINTIDIR.