Yoga’da nefes ve enerji egzersizlerine Pranayama adı verilir. Prana sözcüğü “kozmik enerji” veya “yaşam enerjisi” anlamına gelir. Ayama sözcüğü ise “kontrol” “uzatmak” “yaymak” “genişletmek” anlamlarını taşımaktadır.

“Kozmik enerji” olarak adlandırılmasının nedeni bu enerjinin uzayın her yerinde bulunan çok ince bir enerji türü olması “yaşam enerjisi” denilmesinin nedeni de vücudun yaşamı ve fonksiyonlarının bu enerjinin faaliyetine bağlı olmasıdır. Prana’ya diğer antik medeniyet terminolojilerinde “Ki” ve “Çi” adı da verilmektedir.

Kozmik enerji nefes alırken hava ile birlikte vücuda girmektedir. İnsan nefes aldıkça akciğerlerini hava ile bioenerji kanallarını ise kozmik enerji ile doldurmaktadır. Kozmik enerji vücuda yerleştikçe “yaşam enerjisi” olarak adlandırılır ve vücutta hareket ederek vücudun farklı bölümlerine fayda sağlayan enerji akımlarına bölünür.

Antik Hint kaynaklarına göre İnsan vücudunda yüzlerce enerji kanalı ( Nadi / Meridyen ) vardır. Ancak bunlardan üç tanesi temeldir. Direkt yol anlamına gelen Şuşumna Nadi merkez enerji kanalıdır. Başın tepesinden başlayıp omurgadan geçerek kuyruksokumunda son bulur. Merkez kanalın solundan İda Nadi ( Ay Dişil Yin ) sağından ise Pingala Nadi ( Güneş / Eril / Yang ) enerji kanalları geçmektedir. Pingala Nadi kanalı sağ İda Nadi kanalı ise sol burun deliğinden başlayarak kuyruksokumuna kadar iner.

Bir burun deliğimiz diğerine göre daha rahat nefes alır ve bu gün içinde sürekli değişir. Siz de bunu burun deliklerinizi sırayla kapayarak deneyimliyebilirsiniz. Sağ enerji kanalı beynin sol yarım küresiyle sol enerji kanalı ise sağ yarım küresiyle ilişkilidir. Beynin farklı lobları farklı fonksiyonlarda daha çok gelişmiştir. Her bir insanın karakteri çok farklı olsa da temelde sağ ve sol loblarını kullananlar olarak ikiyi ayırmak mümkündür. Denge hali bunları hemen hemen eşit oranda kullanmakla ilgili bir durumdur ve kişinin spritüel gelişimi için dengelenmesi çok önemlidir.

Yanlış nefes beslenme düşünce ve eylem alışkanlıkları zamanla vücuttaki bioenerji kanallarının ( Meridyen ) tıkanmasına yol açmaktadır. Böylece insan nefes alırken içine çektiği Prana’nın yalnızca küçük bir kısmını kullanmakta ve geriye kalan büyük bir kısmını kullanmadan nefes verirken dışarı atmaktadır. Bu bedendeki bioenerji aktivitesinin düşmesine vücudu kaplayan bioenerji alanı Aura’nın küçülmesine ve gücünü kaybetmesine sebep olur. Daha da ilerlemesi durumunda organların güçsüz düşmesine ve hastalıklara çabuk yakalanmaya yol açar. Aura vücudun enerji kalkanıdır ve bu kalkan küçülüp güçsüz düştükçe insan her türlü ( fiziksel zihinsel duygusal ve enerjisel ) negatif enerjinin etkisine maruz kalır. Doğru ve bilinçli nefes egzersizleri tıkanmış meridyenlerin açılmasını ve tam kapasitede çalışmaya başlamasını sağlar. Egzersizler bioenerji akımlarını düzenler vücudu kaplayan Aura’yı güçlendirip genişletir ve vücuttaki Çakra’ları aktifleştirir.

Pranayama uygulamasıyla birey kişisel nefesi evrensel nefesle uyumlandırır. Kişisel nefes evrensel nefesle uyum haline geldikçe bilinç genişler birey evrene açılır. Kendinin evrenin bir parçası olduğunu algılar ve hem dıştaki hem de içteki evrensel gücü hissetmeye başlar.

ALINTIDIR.