“Holistic Healing” dilimize “Bütünsel Şifa” olarak çevrilebilir. Bütünsel insanın dört temel beden boyutunu kapsar. Bunlar ; Fiziksel Zihinsel Duygusal ve Ruhsal-Enerjisel beden olarak adlandırabilir. Bu beden boyutlarını ayrı ayrı birbirinden bağımsız ele almak bir eksikliğe neden olur. Çünkü bir insanın sağlıklı olması bu katmanların bir bütün halde uyumlu çalışması ile mümkündür.

Holistik bakışa sahip Geleneksel Doğu Tıp felsefesinde parçaları tek tek anlamaktan daha çok bütünü ele almak ve sorunun temeline inmek esastır. Bir rahatsızlığın ( ki bu enerji bedendeki blokajlar tıkanmalar olarak ifade edilir ) ya da bu rahatsızlığın daha da ilerlemiş hali olan fiziksel bir hastalığın iç dünyamızdaki nedenlerini bulmak önemlidir. Çünkü sorunun temelden iyileştirilmesi için bu farkındalık çok önemli bir adımdır. İnsanlar içsel dünyalarının ve evrenin işleyişinin farkına vardıkça bu enerji tıkanıklarını çözmede ve tekrar oluşmasını önlemede deneyim kazanırlar. Bu da kişinin kendi kendinin terapisti olmasında ve şifalanmasında büyük bir kapı açmak demektir.

Modern Batı Tıbbı’nda fiziksel bir rahatsızlık ya da hastalık için tedavi yöntemleri hastalık semptomları yani belirtilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ve tedavi süreci yan etkileri de inkar edilemeyen kimyasal ilaçlar ile yapılmaktadır. Oysa içsel neden tam olarak algılanıp giderilemezse bir organ ya da sistemde görünen semptom yok edilse dahi daha ileriki zamanlarda aynı ya da başka bir organ ya da sistemde ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak kişide fiziksel bir rahatsızlık varsa ve ilerlemişse bunu öncelikle Batı Tıbbı’nın uygulayıcıları olan doktorlara danışmalarını tavsiye ederim.

Holistik bakış açısına sahip doğal terapi yöntemlerinin bir kısmı “Alternatif Tıp” adı altında yani Batı Tıbbı’ndan tamamen bağımsız olmakla beraber diğer bir çok kısmı “Tamamlayıcı Tıp” adı altında yani Modern Batı Tıbbı’nı destekler ve onunla beraber kullanılabilir yöntemlerdir. Bu alan çok geniş ve derin olduğundan her doğal terapi yönteminin uzmanı olmak mümkün değildir. Yine de bu holistik doğal terapi yöntemlerini elimden geldiğince burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunlardan bir kısmı uzman bir terapist tarafından uygulanması gerekirken diğer bir kısmı ise yine uzman bir terapistten öğrenilebilir ve kişi bunları evinde kendi kendine uygulayabilir.

Ancak şu bir gerçektir ki kişi hangi tıp alanını kullanıyor olursa olsun hangi alandaki terapistten şifa tekniği alıyor olursa olsun aslında rahatsızlığı ortaya çıkaran neden de şifalanma süreci de insanın tamamen kendi içselliğinde zihinsel ve duygusal dünyasında ve bedenin enerji akışındadır. Bu yüzden bu doğal terapi yöntemlerini öğrenirken ve uygularken ya da uygulatırken kişinin kendi iç mekanizmalarını öğrenmesi kısaca kendini tanıması da şifalanma sürecinde büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

ALINTIDIR.