I Ching (içing diye okunur) kelime anlamı olarak bakıldığında “değişim kitabı değişimler kitabı” anlamına gelmektedir. Ching Çince’de “klasik eser kitap” anlamına gelir. I ise “değişim bilgelik” gibi anlamlara sahiptir.

Ching kelimesi M.Ö 200 yıllarında Çin’de klasik eserlerin basılmaya başlandığı dönemde kullanılmaya başlanan bir kelimedir. Bu tarihten önce kitap Chou I olarak bilinmekteydi. Chou kitabı M.Ö. 1100 yıllarında kullanan Chou hanedanlığı krallarının ismidir. (Chou’nun değişimleri).

I kelimesinin “değişim” anlamına geldiğini söyledik. I kelimesi aslında herhangi bir değişimden ziyade “sıradışı ya da garip bir olay vuku bulurken meydana gelen belli bir değişim” anlamına gelir. Bu noktada I Ching bize bu değişim sırasında nasıl davranmamız gerektiğini de betimler. Çıkış kaynağına ait kesin bilgiler günümüze kadar ulaşmamış olsa da en az 3000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Kadim Çin’de tao ile bağlantıda ve uyum içinde olmak için kullanılmıştır. Kitaptaki bir çok kelime I adı verilen ve 3500 yıllık özel bir alfabeye/dile aittir. Bu alfabe/dil kadim Çin’de kahinler tarafından kullanılmış ve kraliyet malikanelerinde de kullanılarak zaman içinde geliştirilmiştir. I dilinin ilk kökenlerinin ise düz ve kesikli çizgiler aracılığıyla “erişilebilen” şarkılardan türkülerden hikayelerden sihirden oluşan şamanik bir gelenek olduğu sanılmaktadır. Bu düz ve kesikli çizgiler sonradan hegzagramlar haline gelmiştir.

M.Ö.1100 yıllarında Wu Hsien (Fu Hsi) bu çizgileri ve kelimeleri bir araya getirmiş ve kandil çiçeği sapları aracılığıyla onlara danışarak o dönemde Chou I denilen kitabın temelini oluşturmuştur. Rivayete göre Chou hanedanlığı kralları ayaklanan birimleri devirmek yönetimde uyum ve düzen sağlamak ve tao ile bağlantıda kalabilmek için kitabı kullanmışlardır. Bundan 500 sene sonra da hanedanlık dışındaki insanlar da kitabı kullanmaya başlamıştır. Bu dönem Çin tarihinde sosyal çöküşün karmaşanın ama aynı zamanda kaotik ve yaratıcı güçlerin devreye girdiği tarihsel döneme denk düşer. İnsanlar özellikle böyle bir dönemde Chou I ‘ ın tavsiyelerine kulak vermişlerdir.

M.Ö.200 yıllarında Han hanedanlığı döneminde bir grup bilge Chou’yu bir “klasik kitap” yani Ching olarak tekrar düzenlemişlerdir. Yazıdaki kodlamaları mevcut geliştirdikleri bilgilerle deşifre etmişler ve kadim yazıları da ekleyerek son halini almasını sağlamışlardır.

Bu tarihten sonra kitaba ait olarak sadece sadeleştirme ve tercüme çalışmaları (bkz. Konfüçyüs Richard Wilhelm) yapılmıştır. Yani günümüzde kullanılan I Ching metninin en az 2000 yaşındadır. I Ching Çin’de sokak falcılarından devletin idari konumundakilere resmi makamlardan sıradan vatandaşlara kadar herkesin kullandığı ve içerdiği görüntülerde şiirsel felsefi ruhsal ve edebi değerleri bir araya getiren orijinal bir kitaptır.

I Ching herbirine “kua” adı verilen 64 adet hegzagramdan (altılı çizgi) şeklinden oluşur. (kua hakkında detaylı bilgi için forumumuzda Feng Shui bölümüne bakınız)

Bu 64 şekil olayların ardındaki gizli etkin güçleri ve bizim belirli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini detaylandıran ve bir nevi sözlük görevini gören şekillerdir. Yani I Ching hegzagramları semboliktir. Verilen öğütlerin ve tavsiyelerin hepsi tao felsefesi ile tam bir uyum içindedir.

I Ching kullanımı sade ancak matematikseldir. Danışmanlık talep ettiğiniz konuda sorunuzu sorduktan sonra kullandığınız yönteme göre (Bkz. Kullanma yöntemleri) nihai olarak 6 çizgi elde edersiniz.. Elde ettiğiniz çizgileri uygun sıralama ile yazarak bir hegzagram elde edersiniz. Bu hegzagrama ait iki adet triagram (üçlü çizgi) vardır. (Bkz. Hegzagramlar).

I Ching tablosundan bu iki triagramın kesişimi olan hegzagramı bulursunuz ve bu sizin temel hegzagramınızı oluşturuz. Daha sonra bu hegzagramdan çeşitli hegzagramlar türeterek konuya farklı açılardan cevaplar alırsınız. (Bkz. Hegzagramlar). I Ching eşzamanlılık teoreminden hareketle mevcut an’ın enerjisini analiz ederek size geleceğe dair bir projeksiyon yapar. Bu anlamda bir fal sistemi değildir. Olayların an’daki karşılaştırmalarını yaparak size öngörü verir. Eğer sözkonusu olayda bir değişim yaparsanız I Ching’ in öngördüğü ihtimaller de değişecektir.

I Ching’ in kehanatine danışmak ile fal arasındaki ayrımlardan biri de I Ching kullanırken artan sezgileriniz ve farkındalığınızdır. Bu noktada I Ching içsel karanlık yanlarınızı size yansıtan ve nihayetinde şu ya da bu şekilde onları görmenizi sağlayan bir ayna görevi görür. I Ching ’de sembolik anlatımlarını okuduğumuz şekiller birden fazla anlam içerir. Dolayısı ile sizin o an’da ne kadarına hazırsanız o kadarını algılamanıza yardımcı olur. Değişim içimzdeki değişimdir.

I Ching bu değişimi en yumuşak geçişlerle ve en işe yarar şekilde geçirmemizi sağlayan bir yaşam anahtarıdır.

I Ching Kullanma Yöntemleri

I Ching' e danışmak üzere soracağımız sorunun hangi hegzagrama tekabül ettiğini hesaplayabilmek adına kullanılan çeşitli araçlar ve yöntemler vardır.

Kandil çiçeği sapı yöntemi: I Ching' in en eski kullanım yöntemidir. 50 adet kandil çiçeği sapı belirli bir kural düzeneğine göre ayrıştırılır. En az sekiz ayrıştırma sonunda hegzagrama ait ilk çizgi elde edilir. Aynı işlem diğer beş çizgi için de tekrarlanarak hegzagrama ait altı çizgi elde edilir. Oldukça uzun süren ve karmaşık olan bu yöntem günümüzde artık pek kullanılmamaktadır. I Ching kullanıcılarının günlük okumalardan ziyade I Ching meditasyonlarında kullandıkları bir yöntemdir.

Ching Paraları: Kendine ait tasarımları olmakla birlikte herhangi üç adet demir para ile de uygulanabilir. Paraların bir yüzü "2" diğer yüzü "3" sayısına eşit kabul edilerek paralar atılır. Gelen üç yüzün sayısal değeri toplanarak hegzagrama ait ilk çizgi bulunur. Aynı işlem ikinci üçüncü dördüncü...... altıncı çizginin karakteri bulunana dek tekrarlanır. Toplam 6 atış sonrasında 6 adet çizgi dolayısıyla da bir hegzagram elde edilir. Okuma klasik çözümleme ile irdelenerek danışma kısmına geçilir.

16 Çubuk Yöntemi: Konfüçyüs' ün geliştirdiği kullanması diğerlerine göre en kolay yöntemdir. Çubukların herbirinin üzerinde 4 değişkenden (yin yang hareketli yin hareketli yang) hangisi olduğuna dair işaretler vardır. Danışılacak konu hakkındaki soru sorulduktan sonra çubukları karıştırarak çekim yapılır. Hegzagrama ait altı çizgiyi belirlemek için altı kere çekim yapılır.

I Ching ile İçinize Dönmek

5000 yıl önce bir baba oğul arasında çıkan anlaşmazlık sonucu babanın sürgün hayatına hapsolmasıyla İ Ching ortaya çıkıyor. Yaşamdaki paradoksa bakar mısınız?

Tabloya genel olarak baktığınızda birbirine eziyet eden baba- oğul renkleri hakim. Ama biraz daha büyük bir açıdan baktığınızda ortaya bütün insanlığın faydalanabileceği bir kaynak yaşam sırrı çıkıyor. Tahmin ediyorum baba o dönemde sürgünde kendini sorguladıkça evrende ona kapılarını açıyor. Sorgulanmaya izin veriyor…Tabi bu işin hikaye kısmı. Aslında hiçbir kaynak böyle bir baba-oğlun varlığı kanıtlamıyor. Fakat Çin’de İ Ching bu mesel üzerinden anlatılıyor. Belki de ana düşünce aslında başına gelenlerde sana yapanları değil kendini ara…

Hikayenin içinde geçen sürgün babanın kendi ile baş başa kalarak kendi üzerine düşünmesi metaforunu içeriyor. İ Ching’in bize anlatmak istediği; sen seni bil… Yaşananların aslında size ne anlatmak istediği hayat hikayelerinizin ana düşüncesinde anlatılıyor. Neyin nasıl kimle yaşandığı üzerine enerjinizi harcamak sadece aklın oyununa gelmenizi sağlıyor ve işi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Daha sonrasında gerekli deneyim alınmadığı için aynı olay bir kere daha ve ağır olarak hayatınıza giriyor. Amaç ana fikri anlamak. Neden bunu yaşadın? Zihninde bunu yaratan ne var?

Kimsenin kendini anlama içindeki öfkelerle kızgınlıklara kendini sabote ettiği kavramlarla yüzleşme gibi dertleri yok. Denklemin tersinden başlıyorsunuz. İşim düzelsin eşimle aram düzelsin vs gibi sorunsallara nedenlerine gitmek yerine onları ortadan kaldırmağa yada çoğu zaman görmemeğe çalışıyorsunuz. Aslında hepsi size kendinizle ilgili verilen yaşamsal haritalar… Olaylara bakarak kendinizi analiz etmeniz ve arınmanız bekleniyor sizden.

İnsanın psikolojisi suçu sorumluluğu hep başkasında arayan bir yapıya sahip.Başına gelenler hep başkaların yüzünden. Bütün bu görünen illüzyonsa hepsi senin yaratımın. Zihnin en ücra köşesindeki gizli hazine bilinçaltı merkezinin… Ona ulaşman için de başkalarının senin hayatında etki olarak yarattıklarının değil kendi zihninde bunların var olduğunu kabul ederek yarattıklarının farkında olman gerekiyor.

Olaylar zinciri içinde kişinin duygularının yoğunluğu objektif olmasını çok zor kılıyor. Hatta belki de kişiden objektif olmasını istemek dahi haksızlık. Olayın duygu ve aksiyon çerçevesinin içinden çıkarak hangi bilinçaltı kaydı ile yarattığını anlamak için bilinçaltındaki kayıtları anlatacak tarafsız ve insan olmayan bir kaynağa ihtiyaç var ki; o da İ CHİNG.(i çing)

Konuyla ilgili kendi başına başka kişilerin de hasarlı bilinçaltı kayıtlarını duymadan neden yarattığını ve nasıl çözebileceğini söyleyen bir yapıya sahip İ Ching.

ALINTIDIR.