Kirlian Kamerası cansız nesne veya canlı varlıkların fotoğraf görüntülerinin yüksek değerli bir elektriksel alan vasıtasıyla elde edildiği cihazdır.

Teknik bakımdan bu görüntülerin elde edilmesinde kullanılan iki metot vardır.

Birinci metot söz konusu nesneye kuvvetlice elektrik vermek ve ondan yayılan radyasyonun karanlıkta normal bir kamera ile fotoğrafını çekmekten ibarettir.

Ikinci metotta nesneye birinci metotta olduğu gibi doğrudan değil de nesnenin çok yakınına yerleştirilmiş voltajı farklı bir veya iki tane metal plakadan geçirilen yüksek gerilimli akım uygulanır. Bu metotta kamera kullanılmaz; hassas fotoğraf materyali nesneden doğrudan doğruya görüntü alacak şekilde düzenlenir.

Birinci metot (en azından teorik olarak) daha kapsamlı görüntülerin elde edilmesini mümkün kılar. Ikincisi daha düşük güçlü elektrik kullanarak çok daha fazla ayrıntının görülmesini sağlar. Bu nedenle deneycilerin çoğu güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından birinci metottan vazgeçerek ikincisini tercih ederler.

Ikinci metotta kullanılan sistem yukardaki şekilde şematik olarak görüldüğü gibi sandviç biçiminde düzenlenmiş bölümlerden oluşur. Cihaz metal plakaya yüksek gerilimli elektrik impulsları sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir araçtır. Bu metal plakaya belli bir poz süresince yüksek gerilimli impuls uygulanır ve daha sonra üzerine obje konulup pozlandırılmış olan fotoğraf kağıdı banyo edilir.

Banyo sonucunda fotoğraf kağıdı üzerinde; renkli fotoğraflarda mavimsi menekşe rengi haleler siyah-beyaz fotoğraflarda ise fırça veya tüy görünümünde karakteristik bir siyahlıkta ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'deki ilk Kirlian Fotoğraf Makinası 1983 yılında Altan Yıldız tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisi çeşitli fotoğraf çekme parametreleri ayarlanabilen bir makina ile yüzlerce canlı ve cansız obje üzerinde çalışarak fotoğraflar çekmiştir.


ALINTIDIR.