Alın Şakrası(Üçüncü Göz)

Rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda "üçüncü göz çakrası" olarak da bilinen bu çakra iki kaşın ortasında yer alır.Sezgilerimiz durugörü hayalgücümüz için gereken enerjiyi sağlar. . .Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Bu bezin işlevi büyümeyi ve metabolizmayı kapsayan hormonları salgılamaktır. Bu çakra hem fiziksel hem de spiritüel anlamda görme ile doğrudan bağlantılıdır.

'Bilinçli Farkındalık Merkezi' olarak da bilinen üçüncü göz çakrası beş duyu ötesi algıların zaman ve mekanı aşan düşüncenin merkezidir.

Bu çakranın fonksiyonu barış ve huzurun doğal bir şekilde tezahür ettiği odaklanmayı sağlamaktır. Bu çakrayla bağlantılı olarak zihin gerçek olana yönelir.

Zihin ikiliğin ötesindeki birlik haline odaklandığında rasyonel aklın sınırlamaları aşılmış olur. Kişi içe doğma sezgisel biliş gibi psişik halleri deneyimlemeye başlar. Kendi gerçeğinin farkına vararak içsel gücünün rehberliğinde realitesini yaratmada aktif bir rol oynamaya başlar.

Alın çakrası varlığımızın içsel boyutlarıyla ve ruhsallık veya ruhsal perspektif denilen yönelimle bağlantılıdır.

Gerçek motivasyonlarımızın kaynağı olan bu çakra davranışlarımızı ve böylece yaşamımızı belirleyen üst bilinç seviyesini temsil eder. Bu bilince erişen kişi fizik alemindeki her olguyu ilgili varlık birimlerinin ortak düşünce alanının bir tezahürü olarak görür.

İŞLEVLERİ: Altıncı hissin merkezi yüksek önsezi ruhsal manyetik ve ışık enerjisi. Bağımlılıkları şifalandırmak.

SALGIBEZLERİ/ORGANLAR: Pituitary gland beyincik kulaklar burun sinüsler gözler merkezi sinir sistemi.

TAŞLAR/MİNERALLER: Lapis lazuli indigo safir sodalite.

YİYECEKLER: Klorofil nefes hava.

İLGİLİ AROMALAR: Nane yasemin.

HİS İŞLEVİ: DDA (duyu dışı algılama) dahil tüm duyular

NİTELİKLER: Yüksek Bilinçlilik duygusal ve ruhsal sevginin merkezi spritual içgörü geleceği görebilme. Dengelendiğinde zihin (sağ yarımküre) ve beyin (sol yarımküre) bileşik bir alanda işlev yapar. Ardından içgörü ve kayrayış ortaya çıkar ve bunun pratik yaşamda uygulanması günlük bir hal alır. Aynı zamanda olumsuz eğilimlerden arınılması ve bencil tavırların elimine edilmesini destekler.

OLUMSUZ NİTELİKLER: Endişe isteri stres korku şok sinir depresyon baş ağrıları konuşma ve kilo problemleri.

Lapis (Laciverttaşı): Kozmostaki güvenlik duygusunu ruhumuza iletir. Sezgimizi ve iç görümüzü uyararak maddi dünyanın gizli anlamının ve ardındaki enerjilerin bilincine vardırır.

Sodalit: Lacivert sodalit zihnimizi saflaştırır ve daha derin düşünmesini sağlar. Işıması bize dinginlik verir ve sinirlerimizi güçlendirir.

Üçüncü Göz Aktivasyonu Nedir?
Üçüncü göz aktivasyonu 3.göz çakrasının doğrudengeli ve aktif olarak çalışması için yapılan bir çalışmadır.


ALINTIDIR.