Klasik betimlemeler kundalininin muladhara çakrada ( 1 çakra..kök ) uyanışının üstünde dursalar da kundalininin burada uyanması ve buradan yola çıkarak sırasıyla tüm çakraları uyandırması gerektiğine dair yaygın bir yanlış anlama vardır. Esasında kundalininin mekanı gerçekte sahasrara 'dır.

Muladhara sadece diğer çakralar gibi yönlendirici bir merkez ya da düğmedir fakat çoğu insanın bu düğmeyi çalıştırması bir şekilde daha kolay olmuştur.

Çakraların herbiri bağımsızdır ; birbirleriyle bağlantılı değildirler. Bu eğer kundalini şakti muldhara 'da uyanırsa doğrudan doğruya sahasrara'ya beyindeki belli bir merkeze gittiği anlamına gelir.Aynı şekilde şakti swadhisthana'dan (2. çakra ) doğrudan doğruya sahasrara'ya manipura 'dan( 3. çakra ) yine doğrudan sahasrara'ya geçer. vs..

Kundalini tek bir çakrada uyanabilir ya da bütün çakralar ağında uyanabilir. Her çakradan bu uyanışın şoku yukarıya sahasrara'ya doğru çıkar. Bununla birlikte bu uyanış sürmez ve beyindeki bu merkezler tekrar hareketsiz hale dönerler.Kundalininin muladhara'ya dönmesiyle kastedilen budur.

Eğer kundalini tek bir çakrada uyanırsa bu çakranın özelliği olan deneyimler bilince girerler. Bu kişi tek bir çakra için çalıştığı zaman da meydana gelebilir. Örneğin swadhisthana çalışmaları sevinci ortaya çıkartır ; manipura çalışmaları daha çok kendini öne çıkartmaya neden olur ; anahata 'nın ( 4 çakra..kalp )uyarılması sevgiyi daha da yayar ; vishuddhi ( 5 . çakra..boğaz) çalışmaları ayırım yapmayı ve bilgeliği uyandırır ve ajna ( 6.çakra..üçüncü göz) çalışmaları sezginin ve belki de duyudışı yeteneklerin akışını artırır. vs.

Eğer sinir sistemi büyük ölçüde harekete geçmişse beynin genel uyanışı nedeniyle başka melekelere sahip olabiliriz. Bunun nedeni muhtemelen ağ oluşumu denen beynin daha aşağı ucundaki bir bölgenin uyarılmasıdır. Bu bölgenin işlevi tüm beyni harekete geçirmek ya da uykuda olduğu bir beyni dinlendirmektir.

Bir ağ oluşumu ve bununla bağlantılı bölgelerin uyuma / uyanma döngülerinden sorumlu olan doğal bir ritmi vardır bu büyük ölçüde ışık ses temas gibi dışardan gelen ve otonom sinir sistemi yoluyla içerden gelen duyumsamalarla sa harekete geçer. Kundalini çalışmalarının ve nefesi tutma gibi diğer güçlü yoğa çalışmalarının neden olduğu daha genel uyanıştan sorumlu olan bu otonom sinir sistemidir.


ALINTIDIR.