Reiki şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.

Kanji Japoncası iki kelimeden oluşan Reiki: “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” anlamındadır (Rei: Her yerde varolan - Ki: Ruhsal yaşam enerjisi). Reiki üstatlarından bayan Takata Reiki’yi “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım da budur.

Reiki doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen herhangi bir dogması yoktur ve hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.

Reiki öğrenmek insanın entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Hocadan öğrenciye kolaylıkla aktarılır; uzun yıllar süren uygulamalar gerektirmez. Reiki kişinin yeteneklerine dayanmayan şifanın saf halidir. Bu yüzden herkes tarafından kolayca öğrenilebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması Reiki’nin en önemli avantajlarından biridir.

Alternatif tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbî müdahalelerin yerine geçmez. Tıp tedavilerinin olumsuz yan tesirlerini azaltmanın yanı sıra tedavinin olumlu sonuçlarının gelişmesine katkıda bulunur. Ağrıyı ve stresi azaltarak veya yok ederek pozitif forma girmenizi sağlar.

Reiki farkındalığı olan bir enerjidir. Hiçbir zaman zarar vermez her zaman doğru biçimde yardımcı olur. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar. Reiki verme konusunda hiçbir zaman endişe duyulmamalıdır. Kullanıcı bu güçlü enerjiyi kanal olarak uyguladığı için kullanıcının kişiliği enerjiyi etkilemez.

Reiki hemen her zaman her türlü ağrı ve rahatsızlıkların hızla iyileşmesinde etkilidir. Ayrıca ruhsal gelişimdeki pozitif etkisi uygulamadan sonra karşılaşacağınız sorunlara daha derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. Yaşamınızda doğru kararlar almak için gereken farkındalığa ulaşmanızda yararlıdır. Algılamaları herkeste farklı olsa da ortak bir konusu vardır; o da günlük olarak harcadığınız enerjiyi bedene geri kazandırmaktır. Böylece duygusal ve zihinsel olarak oluşacak dengesizlikler engellenir. Reiki bedendeki enerjileri dengeler rahatlamanızı sağlar. Aynı zamanda stresle karşılaştığınız durumlarda pozitif tepkilerinizi arttırır. Reiki ruhsal gelişiminizi pozitif yönde destekler.

Reiki uygulayanlar ya da uygulananlar kendilerini daha iyi tanıma fırsatını bulurlar; daha yüksek bilince sezgiye farkındalığa ulaşırlar. Uygulama sırasında en çok ortaya çıkan duygu: Huzur rahatlama ve güvendir. Yapılan Reiki uygulamaları iyileşmeyi yumuşak geçişlerle sağlar.

Uygulamalardan sonra ortalama üç haftalık bir iyileşme süreci vardır. Eğer sonucu görmek için röntgen çektirmek ya da tahlil yaptırmak gerekiyorsa bu süreci beklemekte yarar vardır. Bazen uygulamalardan sonra rahatsızlık olan konuda bir hızlanma süreci görülür. Böyle zamanlarda ağrılar artabilir. Kişinin uzun sürelerde yaşayacağı ağrıları kısa bir zaman dilimine sığdırdığından böyle ağrılar oluşabilir. Bu durumda yirmi dört ila kırk sekiz saat arasında bir dinlenme önerilir.

Yapılan uygulamalar sırasında eğer önemli sağlık sorunları varsa bu uygulamaların tıp tedavisi ile birlikte devam ettirilmesi tavsiye edilir. Reiki uygulaması tek başına bir tedavi değil tamamlayıcı bir yöntemdir. Reiki’yi diğer medikal ve doğal tekniklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Reiki ilk yardımda da uygulanabilir. Kaza anında bir uzmanın gelmesi beklenirken oluşacak şok duygularını hafifletir. Reiki her zaman yararlıdır ve her türlü terapi ya da tedavinin etkinliğini arttırır. Reiki evrenin hepimize bir hediyesidir.


Alıntıdır.