Reiki sonsuz kaynaktan akan bir enerjidir. Sonsuz kaynaktan gelen serbest salınım halindeki enerji insanlar yani bizler tarafından çekilip yönlendirilebilir.

Bu yönlendirme prensipleri Reiki' deki yönlendirme prensiplerine benzer. Kural özgür iradeye müdahale etmemektir.

Bu iki tarafın tekamülü için de zararlıdır engelleyicidir karma yaratır. Seçtiğimiz enerjiyi kendimize çekerken onu neden istediğimizi iyi analiz edip ve neyi kendimize çektiğimizin ayırdında olmamız gerekir.

Reiki yaparken bilinmeyene ulaşırsınız ve ulaştığınız nokta bir enerjiler denizidir. Burada sadece Reiki yoktur. Her türlü enerji buradadır.

Reiki sembolleri sizleri negatiflerden korumaktadır. Reiki ile kötülük yapamazsınız ama yönlendirmenizi yanlış yaparsanız özgür iradeye müdahale edebilirsiniz.

Ama enerjiler denizinde kendinizi açtığınız her enerji için işleyiş aynı değildir. Her enerji bütünün hayrına işlemez.

Enerjiler denizine Reiki ile açılan kişi burada enerjiyi bir başka frekansa ayarlayabilir. Tıpkı bir kanal dinlerken bir başka istasyona geçmek gibi.

Bilinçli geçişte koruma da ortadan kalkacaktır. Sonrası size kalır. İşte tehlike budur. İyi/kötü her enerji kullanılabilir ve tümü niyetle çalışır aktif hale gelir.

Sembol bilinmeyende adreslenmiş bir enerjiyi yönlendirmeye yarar. Hem size hem de çevrenize. Dolayısıyla bilinmeyene açıldıktan sonra bilinçli olarak bilgilerimizi yönlendiririz.

Eğer bilinçli değilsek farklı enerjiler bizi yönlendirebilir. Reiki' ye güvenin o en yüce kaynaktandır. Onunla çalıştığınız müddetçe tehlike yoktur. En yüksek frekanstadır.

Ama o frekansta kalabilmek için de evrenselden daha zeki olmak değil ama en azından evrensel zekanın içinde olduğunu hissetmek gereklidir. Bu da çok hassas bir konudur.


ALINTIDIR.