Araştırmada evlilik öncesi ve sonrası cinsellik evlilikte çevrenin etkisi örf ve adetlerin uygulanması gibi konular hakkında sorulan sorulara kadınlar ve erkekler farklı yanıtlar verdi.

Çiftlere sorulan sorulardan biri “Sizce evlilik öncesi cinsel ilişki yaşanmalı mı?” şeklindeydi. Bu soruyu ankete katılan kadınların yüzde 59’u “hayır” olarak cevaplarken erkeklerin yüzde 94’ü ise “evet” olarak yanıtladı. Cinsellikle ilgili bir başka soru ise evlilik sonrası ile ilgiliydi. “Evlilikte cinsel uyumun etkili olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklinde sorulan soruya kadınların yüzde 97’sierkeklerin de yüzde 94’ü “evet” diyerek bu konuda aynı fikirde olduklarını gösterdiler.


Evlilik kararı genellikle flört sürecinin sonunda alınıyor

Ankete katılanlar evliliğe giden yolda çevrenin etkisiyle ilgili de ipuçları verdiler. Dugun.com’un üyelerine yönelttiği “Evlilik kararınızda çevrenizin fikirleri etkili oldu mu yoksa bu karar flört sürecinin devamı olarak mı gelişti?” şeklindeki soruda kadınların yüzde 90’ı erkeklerin ise yüzde 71’i evlilik kararının flört süreci sonunda alındığını gösterdi. Evlilik kararında çevre baskısının oranı kadınlarda yüzde 10 erkeklerde de yüzde 29’da kaldı.

Sonuçlar hem kadınlar hem de erkeklerin azımsanmayacak bir kısmının ilk flörtleriyle evlendiğini de gözler önüne serdi. Araştırmada bulunan “Evlendiğiniz kişi ilk flörtünüz mü?” sorusunu erkeklerin yüzde 29’u kadınların da yüzde 22’si “evet” olarak cevapladı.

Örf ve adetler 'modernize' oluyor

“Evlenirken geleneklerinizi mi uygulamayı tercih edersiniz yoksa modernliğe de açık mısınız?” sorusunu kadınların yüzde 90’ı ve erkeklerin yüzde 74’ü “Belli başlı gelenekleri uygularım ama tercihim genelde modern uygulamalardan yana olur.” şeklinde yanıtladı. Modern eğlenme tarzını tercih edenlerin ise oranı erkeklerde yüzde 9 kadınlarda yüzde 4 oldu.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 10’u ve kadınların yüzde 3’ü sadece gelenekleri uygulamayı tercih ederken; hem geleneksel hem de modern adetlerin tümünü gereksiz bulanların oranı erkeklerde yüzde 7 kadınlarda yüzde 3 olarak belirlendi