Evlilik Ehliyetiniz Var mı?


Evlilik insan yaşamındaki en önemli kararlardan biri. Nasıl ki bir meslek sahibi olabilmek için uzun süren eğitimlerden geçmek gerekiyorsa mutlu ve huzurlu bir yuva kurabilmek de emek istiyor.


Farklı ailelerde yetişmiş zevkleri düşünceleri heyecanları hayata bakışları ayrı iki kişinin birlikteliğidir evlilik. Bazen sevdiğiniz bazen alışkanlık haline getirdiğiniz huy ve davranışlarınızı değiştirmeniz gereken bir beraberlik... Ancak evlilikte önemli olan çiftlerin bunca farklılıktan bir uyum çıkarması. Zira hiçbir insan yekdiğerinin aynısı değil.

İzdivaç aynı zamanda insan yaşamındaki en önemli kararlardan biri. Bu süreç kişilerin aynı zamanda birer anne ve baba olmaya hazırlandığı bir dönemi de kapsıyor. Ciddi sorumlulukları omzumuza yükleyen bu kutsal müessesenin elbette maddî-manevî bir hazırlık sürecini de beraberinde getirmesi gerekiyor.


Çünkü evlilik aslında maddî bir ön hazırlık gerektirdiği gibi zihinsel bir altyapıyı da içeriyor. Nasıl ki bir meslek sahibi olabilmek için uzun süren eğitimlerden geçmek gerekiyorsa mutlu ve huzurlu bir yuva kurabilmek için de belirli bir altyapı oluşturulması şart.

Evlenmeden önce "Evlendikten sonra değişir/değiştiririm" nevindeki varsayımlarla maliyeti oldukça yüksek hatalar yapılabiliyor.

Evlenecek adayların aileleri de "Evlen kızım/oğlum. Sen onu değiştirirsin" gibi yanlış yönlendirme(ler)de bulunabiliyor. Oysa mutlu yuvaların mihenk taşı eşini değiştirmekten çok birlikte yoğrulup dönüşebilmekle doğru orantılı.

Kısacası evlilik konusunda bilinçlenmemiz ve yanlışlarımızın farkına varmamız gerek. Tam da bu düşünce sebebiyle ülkemizde son zamanlarda evlilik okulları oldukça yaygınlaştı. Belediyeler eğitim fakülteleri rehberlik ve araştırma ile psikolojik danışma merkezleri vs. bu konuda hizmet vermeye çalışıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yavuzer eğitimlerin bekâr gençler ve evli kişilerin ilişkilerinde farkındalık ve bilinç düzeyini artıracağı kanaatinde. Böylece çiftlerin iletişim becerileri gelişecek sorun çözme anne-babalığa geçiş ve çocuk eğitimi ile ilgili olarak bilinçlendirilmeleri sağlanacak.Evlilik sorunlarını başlatan ve sürdüren sebepler (sosyal dinî psikolojik ekonomik) karmaşık ve göreceli olduğu için eğitim verilecek 'hedef kitlenin' ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çünkü kırsal ve kentsel kesimde evliliğe hazırlık süreci birbirinden oldukça farklı. Formül evrensel değerlerle birlikte gelenek görenek kültür gibi yerel dinamiklerin göz ardı edilmemesinde saklı. Haluk Yavuzer evlilikte uyum ve anlayışın önemine dikkat çekerken eş adaylarının 'evlilik' anne-baba adaylarının ise 'anne- babalık' sertifikası almalarını elzem görüyor.
'Evlilik okul' projesine de boşanma oranının artışı üzerine başladıklarını anlatıyor. Proje ilk olarak İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nün yaygın eğitim programı çerçevesinde bir uygulama etkinliği olarak hayata geçiriliyor. Bu kapsamda verilen eğitim seminerleri Yavuzer'in 'Evlilik Okulu' kitabında bir araya getiriliyor. Böylece fakültede karı-koca arasında sorun çözme sağlıklı iletişim eş seçimi başta olmak üzere daha birçok konu üzerinde eğitim veriliyor.


Alıntıdır.