Çiftler arasında en büyük sorunlardan biri olan cinsel istek azlığı ilişkileri ciddi şekilde etkiliyor.

Memorial Hastanesi'nden Uz. Klinik Psikolog Ayşe Elif Orhon çiftler arasında en büyük sorunlardan biri olan cinsel istek azlığı hakkında bilgi veriyor.

Kadın cinsel işlev bozukluklarından biri olan "İstek azlığı" en çok bilinen kadınsal cinsel bozukluk olan "vajinusmus"tan daha sık görülüyor. Cinsel birleşmeye engel olmadığı için kadınlar tedavi için başvurmuyor ama partnerleriyle ilişkileri ciddi şekilde etkileniyor.

"Cinsel istek azlığı" nedir?

- Cinsel isteğin az olması
- Cinsel birleşme sıklığının az olması
- Orgazma ulaşmanın az görülmesi ya da hiç görülmemesi
- Cinsellikle alakalı düşüncelerin az olması veya hiç olmaması
- Cinsel bir faaliyeti başlatamamanın veya katılamamanın görülmesi gibi durumların görüldüğü bir cinsel işlev bozukluğudur.

Yanlış Evlilik Cinsel İstek Bozukluğuna Yol Açıyor

Diğer tüm cinsel işlev bozukluklarında olduğu gibi cinsel istek bozukluğunun da fizyolojik ve psikolojik birçok nedeni bulunuyor. Çoğu durumda bu nedenler bir arada rol oynayarak hastalığın ortaya çıkışına sebep oluyor.

- Psikoseksüel gelişim aşamalarında ortaya çıkan aksaklıklar
- Erken çocukluk dönemine ait bilinçaltı çatışmalar
- Cinselliğe dair gerçeküstü ve hatalı beklentiler
- Cinselliğe dair edinilmiş hatalı bilgiler
- Hatalı öğrenilmiş davranışlar
- Utanç suçluluk günahkârlık duygularına kapılma
- Cinselliğin yasaklandığı tutucu ve katı ahlak kurallarının bulunduğu toplumlarda yetişme
- Evlilik problemleri ve çatışmaları
- Eşler arası uyumsuzluk
- Eşlerin ikisinden birinde cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen psikiyatrik bir hastalığın bulunması (depresyon gibi)
- Kişinin kendi bedenine özellikle cinsel organlarına dair olumsuz düşünceler içerisinde olması

Cinsel İstek Azlığı Ergenlikte Başlar

Cinsel istek azlığı ergenlik döneminden itibaren başlıyor ve tedavi edilmediğinde yaşam boyu devamlılık gösteriyor. Yukarıda da bahsedildiği gibi katı ve tutucu toplumların bu cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkışında büyük etkisi oluyor. Çok küçük yaşlardan itibaren uygulanmaya başlayan cinsel yasak ve baskılar kişilerin cinsel güdülerini bastırmasına ve zamanla cinselliğe ve kendi bedenine yabancılaşmasına neden oluyor. Bazı durumlarda ise önceleri bir problem yokken sonradan cinsel istek azlığı ortaya çıkabiliyor. Bunun nedenlerinden bazıları:
- Kronik hastalıklar
- Kişinin kullandığı ilaçlar
- Alkol kullanımı
- Uyuşturucu madde kullanımı
- Menopoz
- Emzirme dönemi
- Psikiyatrik bozukluklar
- Eşler arası çatışmalar
- Kişinin cinsel bir travma yaşamış veya cinsel şiddete maruz kalmış olması

Cinsel istek azlığının tek ve geçerli tedavi yöntemi cinsel terapi. Yalnız cinsel istek azlığı şikayetiyle terapiye başvuranların sayısı oldukça az çünkü cinsel istek azlığı cinsel birleşmeye engel olan bir cinsel işlev bozukluğu değil.

Cinsel istek azlığı yaşayan kadınlar uzmana başvurmadığı ve tedavi edilmediğinde yaşayacakları haz deneyiminden vazgeçmiş oluyorlar ve partnerleriyle ilişkileri ciddi şekilde etkileniyor. Cinsel ilişki çiftler arasındaki bir iletişim ve yakınlaşma şekli ve sürecidir. Bu süreçte meydana gelen aksaklıklar hem bireyi hem de çiftin ilişkisini olumsuz yönde etkileyip sekteye uğratabiliyor.

Cinsel işlev bozukluklarının hepsinde olduğu gibi cinsel istek azlığı da çiftin ortak yaşadığı bir problem. Terapi iki kişinin katılımıyla gerçekleşmeli. Dolayısıyla terapide partnerin eşlik etmesi ve destekleyici bir tutum içerisinde olması çok büyük önem taşıyor.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] __________________