Günümüzde artık birçok kadın eğitim alıyor ve meslek sahibi oluyor. Evlilik ve çalışma hayatını bir arada yürütmeye çalışıyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olup anne olmanın sorumluluğunu alan kadın tüm bu sorumluluklarla baş etmekte zorlanıyor tabi ki. Geleneksel olarak evdeki işleri eşinin halletmesini bekleyen koca da bazı ev işlerine yardım etmek zorunda kalıyor ve genellikle bu durumdan hoşlanmıyor. Problem yalnızca sorumlulukların paylaşımı konusuyla sınırlı kalmıyor elbette. Eğitimli ve çalışan kadın kendine ait bir sosyal çevreye sahip kendi tercihleri ve idealleri var kocasının kendisini yönetmesine izin vermiyor. Bu durum zaman zaman eşler arasında güç mücadelesine yol açıyor.
Her ne kadar evlilik sayısı kadar evliliğe özgü sorun çeşidi olsa da evlilikleri krize sokan bazı temel nedenler var. İletişim bozukluğu ya da eksikliği finansal sorunlar evlilik dışı ilişkiler şiddet akrabalar arası ilişkiler güç mücadelesi çocuklarla ilgili sorunlar cinsel işlev bozuklukları bunların en göze çarpanları.


Evlilikte sorunların ve boşanmaların başlıca nedenleri

Boşanma istatistikleri dikkate alındığında aşağıdaki nedenler sıralanabilir:
• Ekonomik nedenler eşlerin işsiz kalması
• Aile büyükleri ile yaşanan sorunlar
• Eşler arasındaki cinsel sorunlar
• Din mezhep ya da kültür farkları
• Alkol kumar ve şans oyunlarına düşkünlük
• Aldatma
• Eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olması
• Dayak ve küçük düşürücü davranış ve hareketler
• İşkolik bir eşe sahip olma
• Eşlerin kişilik yapılarının birbirine uymaması
• Aşırı kıskançlık
• Eşlerin birbirine yeteri kadar zaman ayıramaması
İletişimi ve eşler arası ilişkiyi olumsuz etkileyen aşağıdaki durumları da ekleyebiliriz:
• Karşıdaki kişiyi iyi dinlememe ona kendini ifade imkanı tanımama
• Samimiyetten ve dürüstlükten uzaklaşma yalan söyleme
• Eşine karşı aşırı müdahaleci baskıcı ve sınırlayıcı davranma eşin her davranışını kontrol etmeye çalışma
• Çok fazla soru sorma yersiz şüpheler ve kuruntular
• Kolay incinme sık sık sitemlerde bulunma
• Gerçek nedenleri bilmeden öğrenmeden suçlamalarda ve yargılarda bulunma
• Daha önce yaşanmış olan geçmiş olumsuz ve üzücü olayları gündeme getirme ve hatırlatma
• Olayları ve eşin hatalarını abartılı bir şekilde ortaya koyma
• İlgisizlik küskünlük ve uzaklaşma ile cezalandırma
• Surat asma olumsuz beden dili kullanma
• Aile mahremiyetini bozma eşler arasındaki sırları yabancılarla paylaşma
• Sık sık eşin akrabaları ve arkadaşları konusunda suçlamalarda bulunma ve olumsuz ifadeler kullanma
• Sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma
• Karşı taraftan daha fazla fedakarlık ve tavizler bekleme

(alıntıdır) Uzman Psikolog Hatice Topçu