Psikiyatri (ruh hekimliği) nedir?
insanların akli dengesizliklerini davranış ve duygusal bozukluklarını inceleyen ve tedavisini yapan bir tıp dalıdır. Bu dengesizlikler bazı hallerde beyinde vaki olan yapı değişikliklerinden ileri geldiği için psikiyatri ve nevroloji dallan çok kez birbirlerinin sınırını taşarlar.

Psikoloji nedir?
Psikoloji davranış ve şuurlu hayatın bütün safhalarını inceleyen bir biyoloji bölümüdür.

Psikolog nedir?
Genellikle hekim olmayan psikoloji alanında araştırma yapan veya eğitimci olarak yetiştirilmiş kişidir. Akli hastalıkların tedavisinde gereken zeka ölçme ve tatbiki psikolojik testler psikolog tarafından yapılır.

Akıl hastalıklarının oluş oranı ne kadardır?
Duygusal dengesizlik en çok rastlanan akıl hastalığıdır. Daha hafif akli dengesizlikler herhangi bir ölçüye tabi tutulamaz. Çünkü normal hayatta rastlanan hafif duygusal dengesizlikler ve nevroz arasında bir ayırım çizgisi çekmek imkansızdır. Her onda bir kişinin yaşantısı sırasında.bir akli hastalığa kapılacağı hesap edilmektedir. ABD’de mevcut hastane yataklarının yarısı akli dengesi bozuk hastalara tahsis edilmiştir. Üstelik tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tür hastalıklara yakalananların sayıları durmadan artmaktadır. Bununla beraber hastaların oranı yükselmekteyse de tedavi olanların da aynı oranda arttığı tesbit edilmiştir.

Duygular neyi ifade etmektedir?
İnsanların karşılaşabilecekleri değişik durumlarda gösterecekleri tepkileri duygusal anların tepkileri olarak kabul edilir. Bu duygular insanların tecrübelerine verdikleri cevaplardır: Korku aşk nefret hiddet vb.

Nevrozlar nedir?
Nevrozlar yersiz aşırı ve anormal duygusal tepki örnekleridir. Nörotik tepkiler normal duygusal tepkileri fazlasıyle aşan tepkiler olarak nitelenir. Çığırından çıkarak insanları kendi etkileri altına almış olan duygulardır. Bu tepkiler çok kez hastanın fazlasıyle etki. lendiği sebeplerle meydana çıkar. Bu gibi etkiler için “duygusal yükler” deyimi kullanılmaktadır. Yine çok kez bunlar hastanın kontrolü dışında bilinmeyen veya şuuraltı güdülerden meydana gelmektedir. Bunlar arasında kuruntu duygusal çalkantılar alınganlık zorlayıcı fenomenler fobilerden ve bazı özellikle tepkisel tipte olan depresyon türlerinden ileri gelmektedir. Başka bir deyimle bunlar durumlara karşı olgunlaşmamış cevaplardır.

Nevrozlar nasıl tedavi edilir.
Bunlar genellikle psikiyatristler fakat ayrıca da kalifiye psikologlar tarafından yürütülecek muhtelif cinslerde psikoterapi usulleriyle tedavi edilirler.

Psiko-nevroz ne demektir?
Nevroz ile aynıdır.

Nevroz ile psikoz arasındaki fark nedir?
Nevroz genellikle hastanın tamamen farkında olduğu bir duygusal tepkidir. Psikoz ise hastanın düzeninin bozulmuş ve gerçeklerden kopmuş halini gösteren hastalıktır.

Nevrozlar çok kez psikozlara döner mi?
Hayır bu çok genel olan bir yanlış kavramdır.

Kuruntu (vesvese) nevrozu nedir?
Aşırı kuruntudan ileri gelen bir cins duygusal düzensizliktir. Bu gibi hastalar birçok durumlara karşı gösterdikleri tepkilerinde gergin sinirli alıngan ve birden patlayıcı olurlar. Uykusuzluk görülebilir. Bu gibi hastalarda çabuk atan nabız kalbin normalin üstünde çarpması fazla terleme titreme ve baş ağrısı gibi fiziki belirtiler olabilir. Ayrıca baş dönmeleri kusma ve ishal da bu belirtiler arasındadır.

Nörasteni nedir?
En ufak bir hareketten sonra bile duyulan aşırı yorgunluğa nörasteni denir ve bu nevrozun başka bir şekildeki tezahürüdür. Bu hastalıkla birlikte hipokondri (her belirtiden endişe duyma) iştahsızlık ve kilo kaybı gelir. Nörastenik hastalar baş ağrıları baş dönmeleri uykusuzluk zihni bir noktaya toplayamamak sinirlilik depresyon vb. gibi belirtilerden de şikayetçi olabilirler. Bu hastaların büyük çoğunluğu aslına maskelenmiş olan depresyondan mustariptirler.

Bir insanda fazla çalışmaktan asabi çöküntü olabilir mi veya “cinnet” getirebilir mi?
Hayır.

Yaşantısında meydana gelen büyük bir hayal kırıklığı veya faciadan dolayı bir insan cinnet getirebilir mi?
Büyük facialar çeşitli ölçülerde depresyonlara neden olabilirlerse de sürekli akli hastalıklara sebep olması çok az vakalarda rastlanmaktadır.

Cinnet getirmek nedir?
Cinnet getirmek hukuki ve kanuni bir terim olarak kalmıştır. Bu terim psikiatrlar tarafından günümüzde yalnız mahkemede ifade verdikleri zamanlarda kullanılmaktadır. Bu terim bir insanın akli dengesinin bozuk olması nedeniyle cinnet getirmiş olduğu ve hareketlerinden sorumlu sayılmayacağı anlamına gelmektedir. Bu terim ayrıca bir kişinin doğru ile yalnış arasında ayırım yapamayacak durumda olduğunu da ifade etmektedir. Bir kısım hafif psikotik olan hastalar bu kriterlere (ölçütlere) uymayacaklarından bunlara hukuki bakımdan “cinnet getirmiş” denemez fakat bununla beraber bu gibileri de akli bakımdan hasta olarak kabul edilir.

Asabi çöküntü teriminden ne anlaşılmaktadır?
Bu terim herhangi duygusal veya akli düzensizlik için kullanılmakta olduğundan kesin bir tarifi yoktur.
Bir insanın akıl sağlığının tanımlanmasında gerçek durumlar önemli roller oynar mı?

Bir insanın akıl sağlığı bu kişiye aslında olanlarla değil fakat bu kişinin gerçekleri nasıl karşıladığı nasıl kabul ettiği ve bunlara karşı nasıl davranışlar gösterdiği biçimde ölçülmektedir.
Bir kişinin psikiatrik yardıma ihtiyacı olduğu ne gibi belirtilerden anlaşılabilir?

a. Açıkça fiziki oldukları belli olmayan hastalıklar.
b. Belirli bir hastalık teşhisi konmadığı halde devamlı ve inatla hasta olduğuna dair iddia ve şikayetler.
c. Sık sık meydana gelen inatçı depresyonlar.
d. Sinirlilik kontrolden çıkmış terslik ve huzursuzluk.
e. İşinde devamlı çalışamamak durumu.
f. Sürekli yorgunluk.
g. İş arkadaşları ile sık sık tartışmalara girişmek.
h. Tekerrür eden telaşlanmalar ve gereksiz korkular.
i. İnatçı uykusuzluk.
j. Nedeni anlaşılamıyan iştahsızlık.

Bir psikiatr’a başvurmak akli bir çöküntüyü önleyebilir mi?
Birçok vakada evet.

Bir ailenin bir ferdi “cinnet” getirmişse bu ailenin başka bir ferdi ile evlenmek sakıncalı mıdır?
Bu söz konusu cinnetin nasıl ve hangi şartlar altında meydana gelmiş olduğuna bağlıdır. Genellikle bu soruya “hayır” cevabı verilebilinir. Bu ailede bir kişinin akli dengesi bozuksa bu aynı aileden evlenecek kişi ile bir alakası olmasını gerektirmez. Eğer söz konusu ailede birkaç akıl hastası varsa o zaman o aileye katılma yolunda kuşkulanma doğru bir hareket olur. Birçok akıl hastalıkları ikinci derecede veya arazi türlerden hastalıklardır ve başka bir hastalık nedeniyle gelmiş olabilir. Örneğin frengi beyinden gelen arterioskileroz (damar sertliği) vöya bunamadan. Şüphesiz bu yollardan gelmiş olan cinnetlerin irsi bir anlamları olamaz.

Akıl hastalıklarında irsiyet ne gibi bir rol oynar?
Akıl hastalıklarına irsiyetin ve çevrenin ne derece etken olduğu belirlenmemiştir. Bir kişinin şahsiyeti kuşkusuz bir dereceye kadar irsiyetine bağlıdır. Bu da bu kişinin bazı durumlara veya bazı olaylara karşı ne gibi tepki göstereceğini tayin eder. Bir kişinin gelişmesinde ve oluşunda çevresinin ve tecrübelerinin irsiyetten çok daha büyük rol oynadıkları kabul edilmektedir. Bazı aileler vardır ki bunlarda akıl hastalıkları irsi bir karakteristik göstermektedir.

Akıl sağlığında seks ne gibi bir rol oynar?
Yeterli seks akıl sağlığının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durum birçok kişiler arasında değişik oranlarda meydana gelir. Bir kişinin şuurlu veya şuursuz şekilde sekse karşı davranışlarındaki dengesizlikler ve düzensizlikler duygusal veya akli düzensizliklere yol açabilir. Ayrıca duygusal ve akli hastalıklar çok kez seks alanında düzensizliklere yol açabilir.

Sekse fazla düşkünlük akıl sağlığına zararlı olabilir mi?
Hayır.

Seks eksikliği akıl sağlığına zararlı olabilir mi?
Birçok kişi hiçbir akli dengesizlik belirtisi göstermeden cinsel ilişkiye başvurmadan yaşamaktadır. Böylece seks eksikliğinin akıl sağlığına zarar getirebileceği söylenemez. Ancak bu durum herkes için aynı değildir. Bazı kişilerin seks yapma ihtiyaçları fazla olabilir. (Seks eksikliği akıl sağlığında rol oynamaktan daha fazla bu eksikliğin akıl sağlığının bozuk olmasından ileri geldiği görülmüştür) .

İntihar tehditleri her zaman ciddiye alınmalı mıdır?
Şüphesiz evet! Hastalar çok kez intihar meyillerini gizlerler ve bu yönde gayet normalmiş gibi görünürler. Ancak böyle bir hasta bir kez intiharı düşündüğünü söylediği takdirde bu sözün gayet ciddi olarak karşılanması gerekmektedir. Gaye sözden de daha kuvvetli olabilir.

İtici (compuision) nevroz nedir?
İtici nevroz sürekli endişe durumunun bir kısmıdır. Bu durum bir hastanın aynı hareketleri kontrolsüz bir .şekilde yenilemeleridir. Aynı düşünceler devamlı olarak kafasına saplı kalırsa ve yenilenirse ve bunları kontrol edemezse bu itici nevroz kategorisine girer.(Örneğin hiçbir mantıki neden olmadan bir kişinin durmadan ellerini yıkaması.)

Bir çocuğun anne veya babasından birine anormal derecede aşırı bağlılığı (annesinin oğlu) neyi ifade eder?
Anne veya babadan birine anormal derecede bağlılık bir kişinin duygusal yönden gerektiği derecede gelişmemiş olduğunu gösterir Böyle bir kişi çok kez yaşantı hallerine kendisini yeterli ölçüde adapte edemez.

Oedipus kompleksi nedir?
Şuuraltında bir oğulun anaya aşırı bağlılığı ve babasını kıskanan anormal bir durumdur. Bu hal kendi kendisini suçlama duyguları ve duygusal çelişkilere yol açar.

Hadımlık kompleksi nedir?
Psikoanalitik teoride bu durum seksten kuşku duymak ve hadım edilme veya seks organlarından mahrum bırakılmak tehdidi altında olma korkusu olarak gösterilmektedir.

Klostrofobi nedir?
Bu asansörlerde tünellerde vb. kapalı yerlerde bulunma korkusudur. Bu hastalığın belirtileri çok kez kuruntu nevrozlu hastalarda görülür.

Agorafobi nedir?
Bu da kuruntu nevrozunun başka türlü .bir belirtisidir ve açık alanlarda hastaların kuruntu duymalarına yol açar.

Falcılık duygusal dengesizlikleri olan kişilere zararlı olabilir mi?
Evet. Kuruntu nevrozlu ve batıl itikatları olan aşırı hassas bir insan için falcılık fazla düzen bozucu olabilir.

Bir psikiatr taraf ından yapılacak ipnotizma usulü yararlı olabilir mi?
Evet. Bazı akut duygusal düzensizlikler ipnotizma yoluyle tedavi edilebilmektedir. Ayrıca hasta kendisi hakkında bazı bilgileri şuurlu halinde veremezse veya habersizse bunları ipnotizma altında psikiatra açıklaması temin edilebilir ve tedavisine de yararlı olur.

Uzman psikiatrlardan başkalarının bu gibi hastaları ipnotize etmeleri doğru mudur?
Hayır. Bazı fazlasıyle hassas veya kolaylıkla tesir altında kalabilen kişilerde bu zararlı olabilir. Üstelik ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. Onun için ipnotizma tatbik edilecek hastanın önce kişiliği incelenmeli sonra da ipnotizma yalnız uzman bir psikiatr tarafından tatbik edilmelidir.

Duygusal bakımdan veya akıl sağlığı bakımından hasta olanlara müsekkin ilaçlar verilmesi zararlı olabilir mi?
Doktorların tayin edeceği ölçülerde bu gibi ilaçlar zararlı olmaz. Özellikte intihar etme kasdiyle büyük dozlarda bu ilaçların alınması çok tehlikeli olabilir. Bunun için intihara kalkışabilecek nitelikte olan hastaların yanında bu haçlardan çok az miktarda bırakılması gereklidir.

Uykusuzluğun sebepleri nelerdir?
Uykusuzluk doğurabilecek sancıların olmadığı veya vücutta başka bir rahatsızlık bulunmadığı zamanlarda bir kişide görülen uykusuzluk halleri duygusal düzensizlikten ileri gelebilir. Böylece kuruntu sıkıntı veya kuşku uykuyu geciktirebilir uykunun aüzensiz ve rahatsız olmasına yol açar.

Uyku ilaçlarının alınm asiyle uykusuzluk tedavi edilebilinir mi?
Hayır. Uyku hapları uyku getirebilecekse de hastalığın tedavisi ancak uykusuzluğu meydana getiren duygusal düzensizliğin ortadan kaldırılmasıyle mümkün olabilir.

Uykusuzluktan mustarip kişilerin psikiatra danışmaları gerekli midir?
Bu hal inatla devam etmekteyse evet.

Histeri nedir?
Hastanın üzüntü ve sıkıntısını abartmalı ve dramatik yolda göstermesiyle tezahür eden ve çok kez rastlanan duygusal bir tepkidir. Histerinin hedefi (şuurlu iken veya şuursuz olarak) dikkat veya sempati cezbetmek dayanılması zor bir geçmişteki olayı zihinden sümektedr. Bu gibi hastalar genellikle fazlasıyle hassas olmaktadır. Hastalık belirtilerinin anatomik veya tıbbi nedenleri bulunmamaktadır. Bu hastalık genellikle bir kaza gibi dramatik bir niteliği olan bir olaydan sonra kendisini göstermektedir. Çoğunluk vakalarda hasta bu dramatik olayı olduğundan çok daha feci olarak göstermektedir. Histerik tepkiler birdenbire tezahür etmektedirler. Hasta ya fazlasıyle telaşlanıp gürültülü olmakta her şeyden şikayet etmektedir veya aksine fazlasıyle sakin olarak bütün belirtilere aldırış etmemektedir. Gerçek olayların gerektireceği üzüntünün çok üstünde üzüntülü ve telaşlı bir hal gösterir veya şikayete te bulunmayarak gayet donuk bir şekilde ses çıkarmadan buna katlanır.

“Psikosomatik” akıl ile beden arasındaki ilişkilere ait belirtiler ve hastalıklar hangileridir?
Bunlar duygusal “nevrotik” faktörlerin veya bu gibi faktörlerin önemli rol oynadığı ve genellikle fiziki karakterde olan belirtiler veya hastalıklardır. Bu gibi hastalıklar veya belirtiler fazla asidite hazımsızlık ve hatta ülserli midede kendilerini gösterebilir. Bunlar bağırsaklara da tesir ederek aşırı spazm yani büzülme meydana getirebilirler. Duygusal yüklü durumlarda bu ya kabızlık ya da ishal olarak tezahür edebilir. Hastalık daha ciddi veya daha inatçı olduğu hallerde “psikosomatik” hastalık bağırsak zarları içerisinde ülserler meydana getirerek gerçek bir kolit (kalınbağırsak iltihabı) olarak gelişebilir. Psikosomatik hastalık veya belirtilerinden vücudun hiçbir organı muaf değildir ve bunlar kendilerini bir allerji halinde ciltte bir döküntü kızartı veya başka organik fiziki hastalıklar şeklinde gösterebilirler.