Ortalama olarak 1-15 ay gibi aralıklarla uygulanmalıdır.