Işık enerjisi radyasyon özelliği göstermez.Işık enerjisinin kanser yapma özelliği yoktur. Kanser oluşumu açısından herhangi bir bilimsel bilgi bulunmamıştır.