Meme Dikleştirme (Mantopeksi)

İçi boşalmış veya kitlesi olup meme ucu ile gövdesi aşağıya sarkmış memelerin şeklinin ve büyüklüğünün genç kızlık konumuna getirilmesidir. Meme 2 ana dokudan oluşur; yağ dokusu ve süt bezleri ayrıca memenin dik durmasını sağlayan göğüs kafesi ile meme başına ulaşan bağlar bulunmaktadır.

Memede oluşan şekil bozukluğu nedenleri ileri yaş doğum sonrası aşırı kilo kayıplarıdır. Memeyi tutan bağ dokularının memenin büyüyüp küçülmesi ile kalitesini kaybetmesi dolayısıyla memenin kitle halinde aşağıya sarkması söz konusu olmaktadır. Ameliyat öncesi ultrasonografik mamografi ve diğer kan tetkikleri önerilir.

Memede sarkma 1-2-3-derece olarak sınıflandırılır. Memenin girdiği sınıfa ve hastanın istediği büyüklüğe göre operasyonda protez kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir. Bunların dışında kişilerin şahsi tercihlerine uygun olarak meme dikleştirme operasyonları da yapılmaktadır. Operasyon izi doktoru tarafından hastaya anlatılır. Çocuk doğurmayı ve emzirmeyi düşünen kadınlar bu operasyonu iyi düşünmelidir operasyonlar süt emzirmeyi engellemeyecek yöntemlerle yapılmaya özen gösterilir.

Meme ameliyat öncesi muayene edilir hastaya ayrıntılı bilgi verilir. Memenin durumuna göre uygulanacak operasyon yöntemi hakkında hastayla birlikte karar verilir. Operasyonun yan etkileri; anestezi sırasında ve sonrasında olan rahatsızlıklar ile hematom ve enfeksiyon olarak adlandırılabilir.