Haberin Tarihi: 17 Eylül 2014 Çarşamba - 12:02İşte G.Saray'daki o şok sözleşmeler

Galatasaray'da Ünal Aysal yönetiminin personelin önüne koyup imzalattırdığı o şok sözleşmeleri Sporx ele geçirdi.

SPORX - Galatasaray'da başkan Ünal Aysal Eylül Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda personel sözleşmeleriyle ilgili olarak çok kritik açıklamalar yaptı. Daha önce personel ile ilgili sözleşme gelişmelerini ayrıntılı bir şekilde duyuran Sporx.com bu kez Aysal yönetiminin personelin önüne koyup imzalattırdığı o şok sözleşmeleri ele geçirdi.

Galatasaray yönetiminin aynı dönem içinde çalışanlarına da ağır yükümlülükler getiren “Personel belirsiz süreli iş sözleşmesi” adı altında yeni sözleşme imzalama şartı koştuğu ortaya çıktı.

15 maddeden oluşan içeriğinin adeta insan haklarına ve demokratik haklara aykırı olduğu gözlenen bir nevi “tek taraflı” hazırlanmış bu sözleşme Galatasaray da personelin de isyanına neden oldu.

Personelinin hakkını ödemeden kovma istediği zaman istediği yerde çalışmaya gönderme istemezse zam yapmamak hangi sebeple işten ayrılırsa ayrılsın personeline 2 yıl boyunca aynı iş kolunda (yani diğer kulüplerde) çalışmayı yasaklayan bu “personel iş sözleşmesinin” imzalanmasına sarı-kırmızılı kulüpte çalışan personelin yanaşmaması da beraberinde krizi getirdi…


MESAİ SAATİ ; 365 GÜN 24 SAAT !
4 sayfa ve 15 maddeden oluşan Galatasaray Kulübü İnsan Kaynakları tarafından personele dağıtılarak imzalanması istenen bu sözleşmede sarı-kırmızılı yönetimin çalışanlarına “…Bu sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin Personel İşveren ile aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir firmada veya rakip bir firmada veya Şirketin faaliyet konusunu oluşturan alanlarda faaliyet gösteren bir firmada Sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 24 ay boyunca çalışamaz” şartını koşarak personelinden ayrılıktan sonra başka bir hiç kulüpte görev almayacağına dair garanti istemesi dikkat çekti. Yine birbirinden çarpıcı “yaptırımların ve şartların” yer aldığı bu sözleşmede dikkat çeken bir başka madde de personella ilgili “mesai saati” açılımı oldu. Galatasaray kulübünün personelinden imzalamasını istediği bu sözleşmede mesai durumu ile ilgili olarak da “… Personel görev tanımı ve mesleği gereği hafta tatilleri ulusal bayram ve genel tatillerde işini ifa edebileceğini gerektiğinde fazla çalışma yapabileceğini bu çalışmalarının karşılığının bu Sözleşme ile belirlenen aylık ücretinin içinde olduğunu ve bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret talep etmeyeceğini tüm bu şartları bildiğini ve onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder” ifadelerine yer verildiği görüldü.


PERSONELE BU YAPILIRMI?
“Personel işyerinde sürdürmekte olduğu görevini işbu sözleşme ile devam ettirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder” denen bu 4 sayfalık “Personel Belirsiz süreli iş sözleşmesinde dikkat çeken diğer başlıca maddeler ise şunlar oldu...


“Personel görevi ile ilgili tüm sorumluluklarını işverence belirlenecek ve işin niteliğine uygun olarak gerektiği takdirde esnek olabilecek ve çalışma süreleri ve kuralları dahilinde yerine getirecektir”

“Personel gerek izin süresi içerisinde gerekse de genel tatil günlerinde veya çalışma saati sonrasında iş akdi devam ederken ücretli veya ücretsiz bir başka işte aynı yahut benzer unvan ile veya farklı bir görevde çalışmamayı taahhüt etmiştir”

“Personel işin niteliği gereğince gerektiği takdirde İşverenin göstereceği değişik işyerlerinde gerek yurtiçinde gerek ise yurtdışında geçici veya sürekli olarak unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici veya devamlı olarak İşveren tarafından görevlendirebilir. Personel bu hususa peşinen muvafakat etmiş olup bu konuda gerek işveren tarafından verilecek talimatlara ve değişikliklere gerekse işin niteliğinden doğan zorunluluklara uymayı İşverenin nakil yetkisini kabul ve taahhüt eder”

“Personel görevinin ifası sırasında ihmal dikkatsizlik tedbirsizlik ve kusurlu hareketleriyle doğacak her türlü zararlardan sorumlu olduğunu; mevzuat ve iş akdi hükümlerine aykırı hareket hatalı / eksik / gecikmeli bilgilendirmeler yahut işlemler gibi olumsuz hallerde İşverenin bu Sözleşmeyi herhangi bir zararı oluşmasa dahi derhal ve tazminatsız fesih hakkının doğacağını; zira işyerindeki pozisyonun amacına aykırı hareket edilmiş olacağını kabul eder"

“Bu sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin Personel İşveren ile aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir firmada veya rakip bir firmada veya Şirketin faaliyet konusunu oluşturan alanlarda faaliyet gösteren bir firmada Sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 24 ay boyunca çalışamaz. Aynı şekilde Personel aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir firmaya veya rakip bir firmaya veya Şirketin faaliyet konusunu oluşturan alanlarda faaliyet gösteren bir firmaya ortak olamaz danışmanlık yapamaz kendisi yada üçüncü dereceye kadar kan ve kayın kısımları adına bir işletme kuramaz veya kurduramaz”

“Personel'in günlük çalışma süresi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Ancak Personel görev tanımı ve mesleği gereği hafta tatilleri ulusal bayram ve genel tatillerde işini ifa edebileceğini gerektiğinde fazla çalışma yapabileceğini bu çalışmalarının karşılığının bu Sözleşme ile belirlenen aylık ücretinin içinde olduğunu ve bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret talep etmeyeceğini tüm bu şartları bildiğini ve onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder”

“Personelin ücretine zam yapılıp yapılmaması zam yapılacak ise bunun oranı tamamen İşverenin takdirine bağlıdır. Ücret artışları Ücretlendirme Yönetmeliği ve Performans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir. Ücretler İşveren tarafından ekonomik koşullar göz önüne alınarak gerekli görüldüğü durumlarda yeniden değerlendirilir. İşyerindeki ücret artışı dönemi her yılın Haziran ayı olarak belirlenmiş olup; Sözleşme tarihini takip eden ilk Haziran ayında ücret artışı değerlendirilecektir”

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
: sporx