Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart TÜBİTAK’tan yine skandal rapor


  Haberin Tarihi: 24.06.2014 17:12

  İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Askeri Casusluk Davası’yla ilgili TÜBİTAK’tan istenen rapor hazırlandı.

  9 Haziran 2014 tarihli 69 sayfa ve 17 ek klasörden oluşan bilirkişi raporunda; “İmajların adli bilişim standartlarınca kabul edilen yazılımlar vasıtasıyla alındığı” “Delillere el konulduktan sonra herhangi bir müdahalede bulunulmadığı” ve “Delillerde sahtecilik olarak değerlendirilebilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı”belirtildi.

  Avukat Murat Ergün TÜBİTAK’ın raporunu Odatv’ye değerlendirdi.

  “İzmir dosyasına rapor gönderen bilirkişiler açık hukuk kuralını bildikleri halde tersi yönde rapor yazmasalardı bu dava bitti diyebilirdik” diyen Avukat Murat Ergün; bilirkişi raporunda hatalı ve yanlış bilgiler olduğunu belirtti. Murat Ergün; “Bunlar o kadar önemli ki mahkemeyi siyaha beyaz demeye götürebilir” ifadelerini kullandı.

  “TÜBİTAK’ta Hiçbir Şey Değişmemiş…

  Aynı Tas Aynı Hamam!


  TÜBİTAK tarafından Askeri Casusluk Davası olarak bilinen İzmir 5.Ağır Ceza Mahkemesinin gizli belge davasına gönderilen 09 Haziran 2014tarihli bilirkişi raporu davanın duruşmasının görüldüğü 23 Haziran 2014 günü sanık ve avukatları tarafından “uzun bir uğraş sonucu” elde edilebilindi.

  Rapora ulaşma safhası ayrıca üzerine gidilmesi gereken bir mesele olduğu için burada ayrıntısına girmeyeceğim. Ancak bilirkişiler Burak Akoğuz Yalçın Çakmak ve Süheyl Mustafa Keskin tarafından hazırlanan 69 sayfalık TÜBİTAK raporu uzun süre incelenecek ve üzerinde konuşulacak gibi görünüyor.

  Rapor henüz özel yetkili terör mahkemelerin kapatılmadığı bir dönemde davaya bakan İzmir 12.Ağır Ceza Mahkemesi (TMK.m.10 ile görevli) tarafından TÜBİTAK’a yazılan bir müzekkereye dayanıyor. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi 2013/9 sayılı ve 25.12.2013 tarihli yazısı ile TÜBİTAK’tan dava konusu dijitaller üzerinde adli analiz çalışması yapılmasını istedi.

  Önce benzer bir olayı hatırlamakta fayda var;

  İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Poyrazköy davasının 14 Kasım 2013 günlü duruşmasında TÜBİTAK’tan alınan 5 nolu hard disk ile ilgili ön rapor Mahkemeye ulaşmıştı. Bu raporun sonuç bölümünde "Şu ana kadar gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar testleri sonucunda normal kullanıcı veya sistem davranışları ile açıklanamayacak bir bulguya rastlanmamıştır." deniliyordu. Bu davaya 25 Ocak 2014 günü aynı heyet tarafından yeni bir rapor gönderildi.Davanın en önemli delilleri arasında görülen 5 No’lu harddiskle ilgili hazırlanan raporda bu kez saati geri alınmış bilgisayardan yapılan dosya aktarımlarına dikkat çekilerek dijital delilin sahte olduğu belirtildi.Yani ön raporunda herhangi bir sahtecilik bulamadık diyen bilirkişiler aradan iki ay geçtikten sonra yazdığı yeni raporunda “delil sahte” demişti.Bu her iki raporun altında İzmir dosyasına rapor yazan TÜBİTAK heyetinde de bulunan Burak AKOĞUZ’un daimzası vardı.

  Davamıza döndüğümüzde;

  TÜBİTAK bilirkişileri tarafından gönderilen 09 Haziran 2014 tarihli raporu incelemeye sondan başlamakta fayda var. Raporun son kısmında belirtilen sonuç şu: “Yukarıda kapsamı belirtilen adli analiz incelemeleri bütüncül olarak değerlendirildiğinde normal kullanıcı davranışlarıyla açıklanamayacak bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır.”Görüldüğü gibi TÜBİTAK tarafından daha önce Poyrazköy davasına gönderilen ön raporun sonuç kısmı ile aynı: "Şu ana kadar gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar testleri sonucunda normal kullanıcı veya sistem davranışları ile açıklanamayacak bir bulguya rastlanmamıştır." Bu benzerlik akla hemen şu soruyu getiriyor acaba TÜBİTAK bilirkişileri Poyrazköy davasında yaptığı gibi önce “sahtecilik yok” deyip ardından “sahtecilik var” mı diyecek? Bu sorunun cevabını zaman içinde alacağız.

  Ama asıl önemli olan bilirkişi raporundaki hatalı ve yanlış bilgiler. Bunlar o kadar önemli ki mahkemeyi siyaha beyaz demeye götürebilir.Ancak öyle bir soru-cevap ikilisi var ki tek başına davanın kaderini belirleyecek içerikte.Yargılamanın sonucu hakkında çok büyük önem taşıyan bu ayrıntıyı aşağıda irdeliyorum;

  Mahkeme tarafından TÜBİTAK bilirkişilerine sorulan ilk soru şuydu; “Suça konu dijital veri ve materyallere teknik anlamda usulüne uygun el konularak imajları alınmış mıdır?” Bilirkişiler tarafından bu soruya karşılık olarak verilen cevap konu ile ilgili yasal düzenlemeye atıfta bulunularak başlıyor; “Bilişim sistemlerinden delil toplanırken Ceza Muhakemeleri Kanunu 134. Maddesine göre işlem yapılmaktadır.” Bu cevap ilk anda okuyanların yüreğine su serpecek derecede hukuka uygun görünüyor. Çünkü bahsedilen yasa maddesi o kadar önemli ki sadece bu davada değil kapanan özel görevli mahkemelerde görülen tüm dosyalarda savunma makamı olarak itiraz etiğimiz hukuksuzlukları ortaya çıkartıyor. Maddenin 3’üncü fıkrasında “Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.” denilirken 4’üncü fıkrada “Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.” denilmektedir.Oysa davamızın en önemli delili olarak ortaya çıkartılan ve sanıklardan Bilgin ÖZKAYNAK’ın Sapanca’daki evinden elde edildiği iddia edilen Pandora isimli Hard Diskin 3’üncü fıkraya göre el koyma anında yedeklemesi yapılmamıştır. Doğal olarak 4’üncü fıkraya göre el koyma anında alınan yedekten de bir kopya çıkartılması ve bu kopyanın şüpheliye veya vekiline verilmesi söz konusu değildir.Her ne kadar İzmir Polisi tarafından Sapanca’da el konulduğu söylenen Hard Disk yasa maddesi çiğnenerek el koyma anında tanıkların huzurunda yedeklenmemiş karayoluyla İzmir’e getirilmiş ve el koyma işleminden çok sonra İzmir KOM Şubede yedeklenmişse de yapılan bu yedeklemenin hukuk önünde hiçbir değeri yoktur. Çünkü esas olan ve yasada emredilen dijital materyalin el koyma anında yedeklenmesidir.Çünkü el koyma anında yedekleme bir anlamda mühürlemektir.Bir Hard Disk el konulduğu anda ne halde ise o halde kalıp kalmadığını emniyette veya adliyede ya da başka bir yerde içine sonradan ekleme ve tahrifat yapılmadığını bilmenin tek yolu yasanın emrettiği şekilde Hard Disk’i el koyma anında yedeklemektir.Sonuçta davanın temelini oluşturan Pandora isimli Hard Disk el koyma anında değil uzun bir süre sonra polisin elindeyken yedeklenmiştir.Yani Pandora isimli Hard Disk hukuka aykırı yolla elde edilmiştir.

  Yasa maddesine atıf yaparak rapor yazan TÜBİTAK bilirkişileri el koyma anında yedeği alınmayan ve buna bağlı olarak şüpheli ve avukatına kopyası verilmeyen Pandora isimli Hard Disk hakkında şu görüşe varmışlardır; “dijital deliller hukuka uygun olarak yedeklenmiştir! Hukuka aykırılık yoktur!”

  Okuyunca gözlerime inanamadığım bu tespit ne yalan söyleyeyim bana Balyoz-Poyrazköy mahkemelerinde tüm çıplaklığıyla ortada duran bilimsel gerçekleri inkar eden bilirkişileri hatırlattı. Nasıl olur da yasa maddesine atıf yaparak tespite başlayan bir bilirkişi heyeti sonuçta yasa maddesinde emredilenleri yok sayarak görüş bildirebilir?!Ama böyle şeyler geçmişte oldu ve yaşanmaya devam ediyor. Ucu Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmaya kadar uzayan Balyoz davasında da benzer şekilde dijital deliller hakkındaki hatalı ve eksik uygulamalar yüzlerce masum insanın üç seneden falza bir süre hapis yatmalarına sebep olmadı mı?

  Ancak bu davada böyle bir yanlışa düşülmesine izin vermemek için elimizden gelen çabayı göstermeye kararlıyız.Türk yargısı özel yetkili yargılamalar sürecinde kaybettiği itibar ve güvenilirliğini yavaş yavaş geri kazanırken bilirkişiler tarafından düzenlenen bir rapordaki fahiş hatanın bu süreci durdurmasına izin verilmemelidir.

  Bilirkişiler eğer ilk soruya yasa çerçevesinde doğru ve eksiksiz cevap vermiş olsaydı iddia ediyorum bu dava başkaca araştırmaya gerek kalmadan bitecekti.Çünkü Anayasa Mahkemesi’nden Yargıtay’a kadar tüm yüksek mahkemeler “hukuka aykırı yolla elde edilmiş bir delilin mahkemelerde kabul görmeyeceğine” dair sayısız kararlar vermiştir. Ceza Usul Yasamız’ın 206 216 217 ve 230’uncu maddeleri bu konuyu düzenlemektedir. Emir şudur; Hukuka aykırı yolla elde edilen delil reddedilir. Üstelik delilin hukuka aykırı yolla elde edildiği bir kez tespit edilirse artık dosyaya bakan mahkemenin delili kabul ya da reddetmek noktasında tercih hakkı bulunmamaktadır. Delil reddedilecektir.

  Az önce söylediğim gibi İzmir dosyasına rapor gönderen bilirkişiler açık hukuk kuralını bildikleri halde tersi yönde rapor yazmasalardı bu dava bitti diyebilirdik. Üstelik hala 10 kişinin iki yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu düşünürsek tek satırlık yanlışlar (!?) nelere mal olabiliyor!”

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aynen öyle. İçeriden çekirdek gene yetişiyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş