Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı İzmir Seferihisar’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Tarihi:
Cumartesi 13 Temmuz 2013 - 21:33

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı İzmir Seferihisar’da bir teknede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Işıklı siyasette ve akademide aydınlanmadan yana net bir tutum sergileyen hocalarımızdandı.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'nın hayatı
Alpaslan Işıklı 1940 Amasya doğumluydu.

Ortaöğretim eğitimini Amasya Lisesi'nde alan Işıklı liseyi bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF'de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yapan Işıklı 1961'de bölümünden mezun oldu ve Fransa'da Centre Europeen Universitaire de Nancy'de lisansüstü öğrenim gördü. 1962'de asistan olarak girdiği Ankara SBF'de 1973'te doçent 1980'de profesör oldu.

Doçentlik aşamasında "SBF Yönetim Kurulu" üyeliği ve "Çalışma Bakanlığı" bünyesinde Yüksek Hakem Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Işıklı'nın üniversitedeki görevine 1983'te 1402 sayılı yasaya dayanılarak son verilse de 1989'da İdare Mahkemesi kararıyla görevine döndü.

1990-1994 yıllarında "Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı" ve ardından bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Işıklı 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında son buldu. Işıklı TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) genel başkanıdır. Işıklı'nın Yerli ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

KİTAPLAR

Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Sözleşme (ortak çalışma) S.B.F.yay. Ankara1965;
Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri S.B.F.yay. Ankara1967;
Ücret Doğan Yayınevi Ankara 1975;
Sosyal Haklar Açısından Anayasa Yol-İş yay. Ankara 1975;
Emek ve Ücret Yol-İş yay. Ankara 1975;
Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikal Hakları Yol-İş yay; Ankara1976;
Sendikalar ve Siyaset Yol-İş yay Ankara 1977;
Kuramlar Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi (ikinci baskı) Alan Yayıncılık Ankara 198O;
Türkiye'de 196O-1986 Döneminde İşçi HaklarıYol-İş yay. Ankara 1986;
Yanıt-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Uluslararası Normlara AykırılığıYol-İşAnkara1986;
Bir Başka İktisat (derleme ikinci baskı) Alan Yayıncılık İstanbul 1987;
Türkiye'de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi (ortak çalışma) T.C. Kültür Bakanlığı Demokrasi Klasik¬leri Ankara 1994;
Özelleştirme Ne İçin? Yol-İş Eğitim Yayınları-15 Ankara 1994;
Küreselleşme ve Demokratikleşme(birinci baskı) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 14 Ankara1995; (ikinci baskı) Tüze Yayıncılık Ankara 1996;
Sendikacılık ve Siyaset (beşinci baskı) (altıncı baskı) İmge yayınevi Ankara2005.
Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme BASS Yayını Ankara 1996;
Sosyalizm Kemalizm ve Din üçüncü baskı İmge yayınevi Ankara 2001;
Devlet ve Demokrasi Kuvayı Milliye Yayınları Ankara1999;
Küresel Saldırı Ulusal Devlet ve Sendikalar Türk-İş Eğitim Yayınları No: 68 Ankara 2001;
Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğunda Kumarhane Kapitalizmi Otopsi İstanbul Şubat 2002 .
Gün Doğmadan İmge Kitabevi Ankara 2002;
İş Hukuku İş Hukuku 5.Baskı İmaj Yayıncılık Ankara 2003.
Said Nursi Fethullah Gülen ve “Laik” Sempatizanları (sekizinci baskı) Kaynak Yayınları İstanbul 2010.
Gerçek Örgütlenme Sendikacılık İmge Kitabevi Ankara Ekim 2003.
Yeni Din Yeni Tanrı Otopsi yay İstanbul 2005.
Yeni Orta Çağ Toplumsal Çözüm Yay. İstanbul2007;ikinci baskı.İmge y. Ankara 2009. Kumarhane Kapitalizmi İmge Kitabevi Yayınları Ankara2010.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]