Haberin Tarihi:28-02-2013 04:03:40

Başöğretmeni çıkarttılar!

MEB sınavdan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" konularını çıkarttı.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

KOMİSYONA DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÜYE
Yeni yönetmelikte eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek için oluşturulacak komisyonun üyelerinde değişikliğe gidildi. Önceki yönetmelikte 8 olan komisyondaki üye sayısı yeni yönetmelikte 9′a çıktı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden bir grup başkanının da komisyonda yer alacağı belirtildi.

Yeni yönetmelikle eğitim kurumlarına yönetici olarak atanacak personelin gireceği yazılı sınav konuları da yeniden düzenlendi. Önceki yönetmelikte “Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı” ile “Müdürlük” sınavlarında yer alan konular ayrı başlıklar altında belirleniyordu. Yeni yönetmelikle bu alanda “sadeleştirmeye” gidildi. Müdürlük Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığıyla ilgili yazılı sınavlar “eğitim kurumları yöneticiliği yazılı sınavı” olarak tek başlık altında toplandı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ÇIKARILDI
Önceki yönetmelikte “Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı için sınav konuları” arasında sayılan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” “Ulusal Güvenlik” “Anayasa” “Cumhuriyetin Temel Organları” “Temel Hak ve Ödevler” “Genel Kültür” konuları yeni yönetmelikte yer almayacak. Yönetici olarak atanacak personelin görev düzeyine göre ayrı olarak düzenlenecek sınavlarda şu konular bulunacak:
“Türkçe Dil Bilgisi Resmi Yazışma Kuralları Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Okul Yönetimi Yönetimde İnsan İlişkileri Okul Geliştirme Eğitim ve Öğretimde Etik Türk İdare Sistemi Protokol Kuralları.”

BAŞVURU ŞARTLARI
Yönetici adaylarında sınav başvurusu için “yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak adli veya idari soruşturma sonucu son dört yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak” şartları aranacak.

SÖZLÜ SINAV DA OLACAK
Yeni yönetmeliğe göre yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınav da düzenlenecek. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınavda adaylar “yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi muhakeme gücü ve ifade yeteneği liyakat ve temsil kabiliyeti özgüveni ve ikna kabiliyeti yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı genel yetenek ve genel kültür düzeyi” bakımlarından değerlendirilecek.

Adaylar sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilecek. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday vali tarafından atanacak. Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın öğretmenler arasından atanacak. Yer değiştirmeler her yıl Haziran ayında sonuçlandırılacak. Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanacaklar.

13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

SENDİKACILAR YARGI YOLUNDA
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne eğitim sendikalarından tepki geldi. Sendikalar sözlü sınav uygulamasının objektifliği ortadan kaldırma riskine dikkat çekerken Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir yönetmeliği yargıya taşıyacaklarını belirtti.

(ANKA)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]