Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Hava Kuvvetleri'nden 110 pilot istifa etti:

  Haberin Tarihi: Salı 5 Şubat 2013 - 12:44

  Türk Hava Kuvvetleri'nden geçtiğimiz haftadan beri istifa eden pilot sayısı 110'a çıktı. Balyoz davası nedeni ile tutuklu olan 17 komutan istifalara ilişkin mektup yazarak "Bu gidişle uçakları kullanacak pilot kalmayacak" dediler.

  Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de zo­run­lu hiz­met sü­re­si olan 10 yı­lı­nı dol­du­ran pi­lot­la­r so­ruş­tur­ma­ları da­va­ları ve eko­nomik ne­den­ler­i gerekçe göstererek ay­rıl­mak için is­ti­fa di­lek­çe­si ver­diler. Ge­çen haf­ta 80 olan is­ti­fa sa­yı­sı­nın 110’a yük­sel­di­ği öğrenilirken is­ti­fa di­lek­çe­si için baş­vu­ru­lar 28 Şu­ba­t’­a ka­dar de­vam ediyor.

  Sözcü gazetesinin haberine göre Bal­yoz davasında ha­pis ce­za­sı ve­ri­len ara­la­rın­da Or­ge­ne­ral Bil­gin Ba­lan­lı­’nın da bu­lun­du­ğu 17 ko­mu­tan Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den ay­rıl­ma­ya ka­rar ve­ren pi­lot­larla ilgili bir mektup yazdılar.

  Komutanların mektubunda “Bu gi­diş­le uça­ğı­mı­zı kul­la­na­cak pi­lot kal­ma­ya­ca­k” denildi.

  Tutuklu 17 ko­mu­tanın imzasıyla ba­zı askeri bi­rim­le­re gön­der­ildiği söylenen mektupta şunlar kaydedildi:

  “Ya­şa­nan olum­suz­luk­lar gö­re­vi­nin ba­şın­da olan­la­rın sa­de­ce mo­ral de­ğer­le­ri­ne dar­be vur­ma­mış on­lar üze­rin­de en­di­şe ür­kek­lik gü­ven­siz­lik duy­gu­la­rı ya­rat­mış so­rum­lu­luk­tan kaç­ma ve du­ru­mu ida­re et­me dav­ra­nı­şı­na yö­nelt­miş­tir. Özel­lik­le pi­lot­la­rı sü­rat­le sis­tem dı­şı­na çık­ma ara­yı­şı­na it­miş­tir. Mo­ral de­ğer­lerine vu­ru­lan dar­be yıl­lar­dır Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de so­run olan ye­tiş­miş pi­lot kay­bı­nın da­ha da ar­ta­rak de­vam et­me­si so­nu­cu­nu do­ğur­muş­tur. Bu yı­lın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den is­ti­fa ve emek­li­lik yo­luy­la ay­rıl­mak için mü­ra­ca­at eden pi­lot sa­yı­sı yaklaşan teh­li­ke­nin ha­ber­ci­si­dir."

  "Uçakların kullanılamayacağı anlamına gelir"

  "Ay­rıl­mak isteyenlerin ge­ne­le ora­nı­nın yüz­de 15’le­re ula­şa­ca­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır ki bu ra­kam alarm zil­le­ri­nin çal­ma­sı için ye­ter­li­dir. Pi­lot mik­ta­rın­da olu­şa­bi­le­cek za­fi­yet ha­re­kat es­na­sın­da bir mik­tar uça­ğın kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. De­vam eden da­va­lar­la tas­fi­ye edi­len yö­ne­ti­ci ve li­der se­vi­ye­sin­de­ki üst dü­zey pi­lot kay­bı da göz önü­ne alı­na­cak olur­sa so­nuç bir fe­la­ke­te dö­nü­şe­bi­le­cek­tir.”

  “Ha­va Kuv­vet­le­ri­’ nin ye­tiş­miş in­san gü­cü­nün he­ba edil­di­ği­ni­” söyleyen ko­mu­tan­lar "Kar­ta­lın ba­şı ko­pa­rıl­mış ade­ta baş­sız bı­ra­kıl­mış­tır. Kar­ta­la baş ol­ma- ­ya aday 1 Or­ge­ne­ral ve 4 Kor­ge­ne­ral 7 Tüm­ge­ne­ral 4 Tuğ­ge­ne­ral ol­mak üze­re al­tı ge­ne­ral saf dı­şı bı­ra­kıl­mış­tı­r" dediler.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Quinn and OkyanusunKalbi like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Suçsuzken suçlu gösterilmektense ben de istifa ederdim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş