1 - Telli müzik âletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her tel belli bir nota çıkarır. Alto bağlama balalayka banco çello gitar harp kanunkeman kemence kontrbas kopuz lavta lir mandolin piyano rübab tanbur utviyola viyolonsel telli müzik âletleridir.

2 - Nefesli müzik âletleri: Bunların bir ucundan doğrudan doğruya ya da uygun bir ağızlıkla üfleyerek borunun içindeki hava titreştirilir. Ses borularından çeşitli sesler elde etmek için boru boyunca dizilmiş bulunan delikler açılıp kapatılır.

Akordeon
baso flüt
gayda
klarnet
ney
obua
org
saksafon
trompet
zurna nefesli müzik âletleridir.

3 - Gergin zarlı müzik âletleri: Bir kasnak üzerine gerilmiş zarlardan meydana gelen âletlerdir. Gerginlikleri ve boyu değişmediği için verebildikleri nota çeşidi az olur.
Davul tef dümbelek gergin zarlı müzik âletleridir.