Nai Romanya ve Moldovada kullanılan panflüttür.Günümüzde kullanılmaya devam edilmektedir.17 yüzyılda Osmanlı imparatorluğu zamanında bölgeye gelmiştir.[1]

Yanyana bağlanmış farklı uzunluklardaki yirmi iki adet kamış borulardan meydana gelir.
Gheorghe Zamfir en ünlü nai virtüözüdür.
Siku Nedir Özellikleri ve Çeşitleri

Andlar'a özgü bir panflüttür. İki veya daha fazla sıralı iplerle birbirine bağlanmış farklı uzunluklardaki düz borucuklardan oluşur. Ön sırada genelde altı arka sırada ise genelde yedi borucuk bulunur. Sazlık kamışlardan yapılan borucuklar bu enstrümanın "soluklu" bir karakter verdiği bir seda yaratırlar. Frekansı çok fazla yan ses ve hışırtı arz eder. Romen pan flütü nainin aksine borular tek tek üflenip glissando üflenmezler.

Sikunun çıkışı İnkalar uygarlığının öncesine dayanmaktadır ve günümüzde Peru Ekvador Şili Bolivya ve Arjantin'in kuzeybatısında yaygındır.

Siku çeşitleri küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır:
Chuli siku (ika siku)
Malta siku
Sanqa siku
T'uyu siku