KANİJRA
Kanjira Hindistan'da (özellikle güney bölgeler) kullanılan Tef ailesinden vurmalı bir çalgıdır.Ağaçtan bir kasnağa 10 adet ikişerli sıra haline takılan zil'ler ile oluşturulmuş 10 veya 12 cm çapında Genelde Yılan ve Kertenkele deri'sinden yapılmaktadır.Kanjira yaklaşık 1880 yıllarından beri mevcuttur.Hint klasik müziğinde 1930 larda kullanılmaya başlanmıştır.
PUNGİ
Hindistan Pakistan ve Nepal'de geleneksel gayda benzeri bir üflemeli çalgı. Hindistanda bir geçim kaynağı olan Yılan oynatıcılığında önemli bir yeri vardır (özellikle Racasthan). Pungi kurutulmuş ve içi özenle oyulmuş su kabağından yapılır. Jivala olarak adlandırılan iki adet bambu bitkisinden delikleri ölçülü bir şekilde açılmış borular balmumu ile kabağın alt kısmına monte edilir ve sürekli nefes ile çalınır. 80 cm uzunluğundadır. Pungi aslen Hintli bir halk müziği enstrümanı olarak geliştirilmiştir. Hindistan'da dini ritüeller ve müzik için önemlidir.Sitar

Hindistan kökenli bu sazın sözcük anlamı Farsça'da 30 telli'dir. Bu müzik aleti Hint kültürü dışında batıda da benimsenmiş bir çalgıdır. Sitar Iran-Afganistan bolgesinin sehtar adlı aletinden türemiştir.
Sitarın telleri iki kategoriye ayrılır. Ana teller yarım ay şeklinde bükülmüş perdeler üzerinde çalınır. Taraf telleri perdelerin altındadır. Sayıları sitarın yapıldığı bölge ve ustaya göre değişir. Genelde 12-13 taraf teli bulunur ve bunlar çalınan raga'ya (makama) göre akor edilir. Ana tellerden çalınırken verilen notalar taraf tellerinde tekrarlanır ve yankılanır. Sitarın mistik sesi burdan gelmektedir ve genellikle her müzik türünde müzikal eserlere mistik bir hava katmak için kullanılmaktadır.Bansuri :

Bambu flüt veya Hint flütü olarak da adlandırılır. Altı ya da yedi açık parmak deliğinden oluşan ve tek bambu sapından yapılan.Bangladeş Nepal ve özellikle Kuzey Hindistan'da yaygın olan üflemeli bir müzik aleti ve (flüt) türüdür. Boyuna ve enine olmak üzere iki tiptir. Enine olanı daha çok tercih edilir. Kuzey Hindistan bansurisi genelde (14 inç) uzunluğundadır Başta Hint yerel halk müziğinde kullanılmak üzere klasik müzikte de rahatça kullanılmaktadır. Çoban ve kırsal gelenekleri ile bağlantılı olan eski bir enstrüman olan bansuri Krishna ve Radha’nın aşk hikayesi ile yakından ilişkilidir.