Kudüm Mevleviler tarafından zamanla bugünkü haline getirilmiştir. Mevlevî Ayinlerinde sıkça gördüğümüz kudüm ritim sazıdır. Genellikle deve derisinden yapılır ve doğal olarak çok kalındır. İki ayrı çanaktan oluşur birinden düm sesi çıkarken diğerinden tek sesi çıkar.

Gayet tok bir sesi vardır ve tecrübelerimden bildiğim kadarıyla bendir gibi yankı yapmaz(Bu arada “yankı” kelimesi tam anlatmak istediğimi karşılamadı. “Bendir kadar titreşime girmez” desem belki daha doğru olur) . Zahme adı verilen iki akşap çubukla deri üzerine vurularak çalınır.

Çanakları bakırdan yapıldığından gerçekten çok ağır oluyor bu kudüm sazı. Hele kutusu da ahşap olduğundan öyle gitar gibi keman gibi sırtınıza atıp gidemezsiniz. Bavul gibi taşırsınız ancak.

Kudümü ilk gördüğümde Afrika yerlilerinin kullandığı ritim enstrumanlara benzetmiştim. Ama tipinin benzediği kadar sesi ve çalınış şekli benzemiyor. Zaten Afrika ritimcileri de bizim Mevlevilere hiç benzemiyor.