Darbuka Orta Doğu'da kullanılan vurmalı bir çalgıdır ve daha çok oynak ve eğlence amaçlı müziklerde kullanılır.

Darbukada Düm ve Tek olarak adlandırılan iki ses vardır.Milattan önceki dönemde günümüz darbukasına benzer çalgılar çeşitli biçim ve büyüklüklerde Anadolu Mezopotamya ve Orta Asya uygarlıklarında kullanılmışlardır. Daha sonra ki süreçler içinde değişip gelişerek yine aynı coğrafyalar içinde kullanılmıştır.

Darbuka orta doğu’da kullanılan vurmalı bir çalgıdır. daha çok oynak ve eğlence amaçlı müziklerde kullanılır. darbuka’da “düm” ve “tek” olarak adlandırılan iki ses vardır. ilk ses ritmin temelini sağlar ve aletin ortasina vurularak saglanir. ikinci ses daha cok susleme ve dogaclama icin kullanilir

Bu çalgı zaman içinde ve bölgelere göre farklı isimler ile anılmıştır. Bunlar arasında “dümbek dümbelek deplek deblek dönbek tömbek darbekidebulak” gibi isimleri sıralayabiliriz.