Def (Farsça ve Arapça: دف) parmak hareketiyle çalınan müzik aletidir. Defin tarihi eskilere dayanmaktadır. Mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeoloji kazılarda ellerinde def bulunan figürlere raslanmaktadır.

Eski Sümerlerdeki törenlerde büyük kasnaklı davullar kullanılırdı. Küçük deflerse Mezopotamya Mısır İsrail Yunanistan ve Roma’da kullanılırdı. 13. yüzyılda Haçlıların Orta Doğu’dan Avrupa’ya götürdükleri defi şarkı ve danslara eşlik etmek içi çoğunlukla kadınlar çalardı. Modern def Avrupa’ya 18. yüzyılda Osmanlı’nın mehter müziğinin etkisiyle girmiş ve 18. yüzyıl opera müziklerinde yer almıştır.

Tef olarak da bilinen bir kasnağa deri geçirilerek oluşturulan vurmalı müzik aleti. Defin kenarına ziller ya da ses çıkarması için saçma taneleri yerleştirilebilir. “Bendir” ve “girbal” de def türlerindendir. Özellikle tasavvuf müziğinde kullanılan defe “mazhar” denir

Genelde yuvarlak olan deflerin köşeli olanları da mevcuttur. Anadolu’nun bazı yerlerinde def “daire” Trakya'da “dare” adı ile de bilinmektedir. Düğünlerde kullanılan defler de bunlardır.