Viyolonsel ya da çello yaylı çalgıların bir türüdür. Viyolensel yaylı ailesinden dört telli ve bas sesli bir çalgıdır.


Türü

Bu çalgının atası viola da gamba adı verilen perdeli bir çalgıdır. Viyolensel; keman viyola ve kontrbas ile aynı ailedendir. Keman ile viyolenselin şekilleri büyük oranda birbirini andırsa da boyutları çok farklıdır.
Tarihi

16. yüzyılda ilk örnekleri Fransa'da ortaya çıkan bu çalgının şekli kadın vücudunu andırır. Başlangıçta beş telli olarak yapılan bu çalgı önceleri orkestrada bas sesleri desteklemek için kullanılmıştır. Tek başına belirgin bir çalgı olarak ortaya çıkması ise 18. yüzyılda olmuştur.


Özellikleri

Viyolensel genellikle akustik olarak kullanılan bir enstrümandır. Her mekanda (açık alankonser salonuvs) çalınabilir. Karşıdan bakıldığında gövdesinin orta bölümünde bulunan ve el yazısı ile f harfini andıran 2 ses deliği ve eşik (köprü) olarak adlandırılan bir destek bulunur. Yayın tellere teması ile titreşen tellerden çıkan ses eşik tarafından gövdenin içindeki havayı titreştirerek içeride dikey olarak bulunan can direğine iletilir ve bu deliklerden geri döner.