Açık arplardan köşeli arplar grubuna giren çalgıdır. İlk örnekleri Anadolu Mezopotamya ve Mısır da görülür. Benzer çalgılar İran'da Chang Gürcistan'da Changidir.


Konghou
Arp
Chang
Changi