Özel Eğitim Programları Süreleri

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI SÜRESİ
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitimin süresi sınırsız değildir hiçbir zaman da sınırsız olmamıştır. Eğitim alacak birey MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NA BAĞLI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ bünyesinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme kurulları tarafından incelendikten sonra bir yıl süreli eğitim almasını sağlayacak olan ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU ile 1 yıl süreli özel eğitim almaya hak kazanmış olur. Özel Eğitim Kurulu Raporlarında çocuğun ne tür eğitim alacağı hangi tür özel eğitim kurumlarına gidebileceği belirtilir. Bu rapor aileden başkasının müracaatında verilmez raporda ailenin imzası bulunur. Bir yıllık eğitim süresi sonunda öğrenci tekrar aynı kurul tarafından değerlendirilerek özel eğitime devam etmesi gerekip gerekmediğine karar verilir gerekirse rapor yenilenir yoksa rapor iptal edilir. Sonuç olarak raporlar bir yıl sürelidir ve bu süre sonunda ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilmektedir.Yapılmak istenen değişiklikle bu durum ortadan kalkmakta bir kez rapor alıp eğitim gören kişi kurs programını tamamlamış kabul edilip ikinci yıl için değerlendirilmeye dahi alınmayacaktır. Buradaki mantık sürücü kursları gibi işlemektedir. Sürücü kursuna kayıt yaptıran kişi örneğin 30 saat ilkyardım 30 saat motor 30 saat trafik ve 30 saat direksiyon eğitimi almak zorundadır. Programı tamamlayan kişi tekrar kurs alamaz sınavı veremese dahi sınav tekrar girer. Çalıştığımız çocuklarda gelişim hızları doğal olarak farklılıklar göstermektedir. Bir otistik çocuğun belirli seans saati ile sınırlı bir çalışmaya alınması ve diğer çocuklarla aynı performansı göstermesini beklemek haksızlık olur. Bir çocuğun kuruma adaptasyonu bir hafta süreceği gibi bir diğerininki 3 ay sürebilir. Özel eğitim işi mekanik belirli sürelere sıkıştırıla bilecek bir süreç değildir. Sucuk makinesi gibi bir taraftan harmanlanmış et koyup diğer taraftan sucuk çıkmasını beklemek büyük hayalcilik olur.Normal gelişme gösteren bir bireyin okuma yazma öğrenme sürecine bir bakalım. Çocuğun 6 yaşına gelmesi beklenir daha öncesinde de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alarak okula okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Okul günlük ortalama 6 saat haftalık 30 saatlik bir program uygular birinci yıl için beklenen gelişme okuma yazma öğrenme basit matematik 20 içerisinde toplama çıkarma vb beceriler kazanmasıdır. Haftalık 30 saatlik eğitim evde haftalık ortalama 10 saatlik bir anne baba çalışması ile desteklenir ve toplamda haftalık 40 saatlik çalışma gerçekleşmiş olur. Bu çalışmanın 30 saati grup 10 saati bireysel eğitim şeklinde gerçekleşir. 44 hafta devam eden eğitim sonunda çocuk toplam 1760 saatlik bir eğitim programından geçmiş olur.Bu eğitim sreci sonunda öğrencimiz 2. sınıfa geçer. Bu 1760 saatlik eğitim süreci sonunda çocuğumuz; okuma yazmayı öğrenmiş (normal olmalarına rağmen bazı çocuklarımız öğrenememiş ) 20 içersinde toplama çıkarma işlemi yapabilen basit sosyal kuralları bilen istenen bazı temel bilgileri ezberlemiş (Türkiye’nin başkenti Ankara Atatürk’ün annesinin adı Zübeyde vb) olarak programı tamamlar.Peki engelli çocuğumuza bakalım hatta engeli olduğunu da unutalım okuma yazma becerisini kazanabilmesi için 1760 saatlik bir eğitimden geçmesi için ne kadar süre eğitim alması gerektiğine bakalım. Bu öğrenci Özel Eğitim Merkezinden 6 seans bireysel 4 seans grup olmak üzere ayda toplam 10 seans eğitim alır. Aileler ne yazık ki farklı gelişene pek yatırım yapmak istemezler ve evde de verilen çalışmaları pek yaptırmazlar. 1.sınıf öğrencisi ile 2 saat çalışan aile farklı gelişenle 10 dakika çalışmaz ama günlük 1 saatlik çalışıldığını kabul edelim öğrencimizin toplam eğitim süresi aylık 30 seansı bulur. bunun 26 seansı bireysel 4 seansı grup eğitimidir.44 haftalık yani 11 aylık eğitim süresinde toplam 330 seans bir çalışmayı tamamlamış olur. Bu eğitim çalışması sonucunda öğrenciden okuma yazmayı öğrenmesi 20 içerisinde basit toplama çıkarma yapabilmesi vb gelişmeleri göstermesi beklenir.Normal öğrenciye 1760 saat Farklı gelişene 330 saat ve aynı sonuca ulaşmaya çalışmak. Burada bir yanlışlık yok mudur?Bireylere eşit olmamalarına rağmen eşit imkan mı sunulmuştur?Bu haksızlık değil midir?Özel eğitimde çalışan meslek elemanlarının üzerinde bu durum baskı oluşturmaz mı?Ailelere "özel eğitimden yarar görmedim çocuğu artık göndermeyeceğim" dedirtmez mi?Bu kimin suçudur? Peki şimdi yapılmak isteyen nedir?Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyi artık 660 saatlik bir programla normalleştir yoksa zaten özel eğitim hakkı kalmayacak demek değil midir?Oturup tekrar düşünmek gerekmektedir. Bu adil midir?Çağdaş bir yaklaşım mıdır?Eğitimin özel eğitimin temel ilkeleriyle uyumlumudur? Lütfen herkes sorumluluğunu bilip yaptığı işe saygılı olsun bu değişiklik önergesine karşı tepkili olsun.