Engelliler Konusunda Düzenlemeler / Yapılabilecekler

Son günlerdeMALİYE BAKANLIĞI’NIN ENGELLİLER KONUSUNDA DÜZENLEMELER “ Özürlüler ile ilgili DERNEK KURUM VE KURULUŞLARIN Gösterdikleri tepkileri çok önemsemek lazımdır. Demek ki çıkarımıza da olsa ülkemizdeki “ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNİ” önemsiyoruz. Yıllardan beri Engellilerin Topluma kazandırılması konusunda biz alandann olanların verdiği mücadeleler amacına ulaşmış.

Ancak ben üzen yasa da belirtilmeyen bazı duyumlar hakkında görüş belirtilmesi ve engelliler konusunda bilimsel olmayan tanımlara uymayan açıklamalar olmuştur.

Yasada belirtilen bazı tanım kavram ve tümcelerin yanlış yorumlanması bu alandan gelen ve bu alanla ilgili yasal düzenlemeleri hazırlayan komisyonlarda görev alan ben ve alandan arkadaşlarımı üzüyor.

Yanlış yorum getirerek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne Karşı olanların; aklına yeni ve kurnazca fikirler getiriyorsunuz.

Destek Eğitimi “Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda; belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerineailelerine öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel araçgereçeğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamayı “içerir.
Kısacası adından da anlaşılacağı gibi “ Engelli Bireye ailesine ve eğitimi verenlere; eğitim sürecinde normal eğitim kşulları dışında; ek uzman eğitimci eğitim ortamı eğitim araç ve gereçleri vb. dışında ek eğitim ihtiyaç ve hizmetlerinin sağlanmasıdır.”

Bu tanımdan yola çıkarsak bu gün RAM’ lara yönlendirilen Engelli Öğrencilerimizi; bu kurum resmi bir kurum olduğu için “Bu kurumdaki meslektaşlarımız oldukça Objektif veriler ve incelemeler sonucu ;Özel Eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza mevzuata uygun “Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” eğitim önerilerinde bulunmaktadırlar.

YAŞLARI NE OLURSA OLSUN ÖZÜR GRUPLARI NE OLURSA OLSUN ŞAYET SOSYALDUYGUSAL YÖNDEN AKRANLARI SEVİYESİNİN GERİSİNDE İSE “BELİRLİ ÖZÜR GRUPLARINDA ZATEN AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜR”

BU ÖĞRENCİLERE KESİNLİKLE “ BİREYSEL VE GRUP DESTEK EĞİTİM ALMASI UYGUNDUR” ŞEKLİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖNERİR.

HER YAŞTA VE HER ÖZÜR TÜRÜNDE YUKARDA BELİRTİLEN SOSYAL DUYGUSAL YÖNDEN GELİŞME DÜZEYİ AKRANLARI SEVİYESİNDE VE YAKINSA “ÖZELLİKLE EĞİTEBİLİRLER” BU TÜR ENGELLİLERE “BİREYSEL DESTEK EĞİTİMİ ALMASI UYGUNDUR “ YA DA DESTEK EĞİTİMİ ALMASI UYGUN DEĞİLDİR. İFADESİ KULLANILIR .

Dikkat edileceği gibi “DESTEK” kelimesi eğitim önerilsin ya da önerilmesin her öneride anlamına uygun kullanılmaktadır.

Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışarak; Benimde yıllarca hizmet verdiğim RAM ‘ ni "RESMİ KURUMDUR TARAFSIZ DAVRANILMAKTADIR." ve bu kurumlarda çalışan çok değerli arkadaşlarımızı Lütfen' Lütfen !

Zan altında bırakmamaya özen gösterelim.

Geçmişte 573 Sayılı Kanun Hükmüne Kararname ile ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU’ NU VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN alt yapısının oluşturulduğu komisyonda “ Bu kurumlar eğitimciler tarafından açılsın ifademi bu günden sonra değiştiriyorum. Bu alandan gelen Uzmanlar ve Öğretmenlerce Açılsın Diyorum” Gerçi bu önerimiz MEB ‘ TALİM TERBİYE KURULU' nca "Bu kurumların özendirilmesi için Eğitimci tarafından açılır.İfadesi konulmadı. Bu yasal düzenlemeler yapılanca 2916 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu” tarihe karışmıştır.


Ben belirttiğiniz “Plan Bütçe Komisyonu’nda “alınan kararlar ve Özel Eğitimin Tarihi Gelişimi konusundaki Makalemde de belirttim. Engelliler Yasası’ nda geriye dönüş olamaz yasa geriye yönelik işlemez ve gerçekleşemez.YER YERİNDEN OYNAR KIYAMETLER KOPAR DANIŞTAY VE ÜST KURUM ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNER.

FAZLADA BU KONUDA CANINIZI SIKMAMANIZI ÖNERİRİM….

Ancak şunu da unutmadan Asıl çıkarılmak istenen yasaya dönelim:

Kanun aşağıdaki gibidir. Özürlü raporu vermeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme işitme dil-konuşma spastik zihinsel ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl maliye bakanlığınca belirlenen tutarı MEB bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri özürlüler idaresi başkanlığının görüşü alınmak sureti ile bakanlıkca hazırlanacak ve bu kanunun yayımını izleyen altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir

Bu güne kadar altını çizdiğim düzenleme ile ilgili bir yorum getirerek Sağlık Kurumları’nın lehine olan bu düzenlemeyi ne amaçla yaptığını bilmediğim için olumlu yada olumsuz görüş belirtmedim.

Bu tümceden şu anlamı çıkarabiliriz. Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ‘nin daha önceki durumuna dönmesi için “Hastaneler baskın çıkarak eskiden olduğu gibi bu yetkinin kendilerine verilmesini yani Sağlık Kurulu Raporu zorunluluğunu yeni yönetmelikle yeniden getirmek istiyorlar.” Anlamını çıkarabiliriz.

Hatta eskiden % 40 olan iş gücü kaybı oranını “EĞİTİLEBİLİR TANILAMA ORANI” % 20’ lere çekerek “HAFİF EĞİTİLEBİLİR” Daha şirin ve ENGELLİLER LEHİNE “ bir durummuş gibi lansa etmeye çalışıyorlar.

Ancak bu yetkinin yalnız hastanelere verilmesi “ Acaba geçmişte olduğu gibi % 80 iş gücü kaybı olan engelli “ÖĞRETİLEBİLİR” için % 20 altında Sağlık Kurulu Raporu verildiğinde itiraz mercii neresi olacak. BU YANLIŞ RAPORDA BİR DENETLEME MEKANİZMASI OLACAK MI ? Olmayacaksa RAM ‘larda şu an uygulamada olduğu gibi “ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU’ NUN DA” yetkisi elinden alınmamalıdır. Diye düşünüyorum.

İkinci yol olarak; Sağlık Kurulu Raporu Alma zorunlu olursa “Bu yönetmelik değişikliğinde getirilmesi önerilmiştir.” RAM ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU Sağlık Kurulu Raporu’nu dikkate almalı ancak gerektiğinde SAĞLIK KURULU RAPORUNDA ÖĞRENCİNİN ALEYHİNE VERİLEN RAPORLARI RAM ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU ENGELLİYİ TEKRAR İNCELEYEREK; ENGELLENİN LEHİNE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNDE BU RAPORU VERMEKTE YETKİLİ OLMALIDIR.

Kısacası düzenleme nasıl olursa olsun tek bir kurumun tasarrufuna bırakılması tamiri olanaksız sorunlara yol açarak birlikte bir çok şahibeleri de getirebilir.

Engelliler hakkında çıkacak her düzenleme engelliler lehine ve onların kazanılmış haklarını koruyucu olmalıdır. Diye düşünüyorum.
ANCAK SÜREÇ İÇİNDE ŞUNLAR GERÇEKLEŞEBİLİR:

- Mükerrer ödemeler iki kat ceza uyarı ve kapatma

-Mevzuat gereği çalışmayan kurumlar uyarılır devam ederse kapatılır

- Yeni açılacak İ.Ö.O bünyelerinde 2 Alt Özel Sınıf Açma Zorunluluğu; süreç içinde engellilerin Özel Eğim Okulları ve Rehabilitasyon Merkezleri’ ne yönlendirmeyi etkiler

- DEP ‘ na “Okul Öncesi İ.Ö.O” devam eden öğrencilere verilen bir yıl süreli raporlar daha hafif eğitilebilir öğrenciler için özür derecelerine göre “8 ay6 ay 4 ay “ şeklinde de düzenlenebilir

- Eğitim dışında ve mevzuata uygun olmayan özürlü ailelerine yasa dışı yapılacak ödemeler hangi gerekçe ile olursa olsun delil bulunduğunda kurum kapatılır.