Evde Eğitim Dönemi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim kurumlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireyler için “evde eğitim” uygulamasını başlatıyor.
Bakanlık tarafından yayımlanan yönerge ile okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylerden eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanmayacak durumda olanlara evde verilecek eğitim hizmetlerin usul ve esasları belirlenmektedir.

Yönergeye göre ;bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını durumlarda sağlık kurulu raporuyla Rehberlik Araştırma Merkezlerine başvurulduğu takdirde dersler evlerde verilecek.Evde eğitim alacak bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere kurul tarafından bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak belirlenecek.Hizmetten yararlanan birey kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarından sorumlu olacak ancak gerektiğinde kişiye özel programlarda hazırlanabilecek.Başvuruları İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulacak olan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu değerlendirecek.

Eğitim Ortamının Düzenlenmesi
Başvuruda tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporunun yanı sıra ev ortamının eğitim –öğretime uygunluğu için ayrı bir rapor daha istenecek.Eğitim evdeki “çalışma odasından yapılacak.Evde eğitim ortamına yönelik fiziki şartları aile karşılayamaz ise kurul okul aile birliği ile işbirliği yaparak destek verecek.Gezerek eğitim veren öğretmenler ailelere de danışmanlık hizmeti sunacak.

Başarı Değerlendirilmesi
Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır.Ancak bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli yöntem ve tekniklerden öğretmen tarafından gerekli değişikliler yapılır ve özel önlemler alınır.Sınıf geçme ve diploma işlemleri kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrencilere uygulanan hükümler doğrultusunda yürütülür.

Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu hizmet sona erdirilir.Kurul öğretim yılının başlamasından 30 gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartları yeniden değerlendirerek bireyin o öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanmayacağına karar verir.