1. Konuşma Öncesi Kazanılacak Beceriler

a.Göz Kontağı

Göz kontağını uzun süre canlı tutmak çocuğun mimikler ve yüz ifadeleri sayesinde konuşmaya konsantre olabilmesini ve konuşmanın gelişmesini kolaylaştırır.Çocuğun dikkatini belirli bir konuya çekmek içinönce çocuğun faaliyetine katılıp onunla bir süre beraber oynadıktan sonra onu kendi istediğimiz konuya yönlendirebiliriz.

Göz kontağını geliştirmek için sevdiği bir nesneyi göz hizamızda tutup önce o nesneye sonra aşamalı olarak gözlerimize bakmasını sağlayabiliriz.Çalışma sırasında bu nesneyi ödül olarak kullanabiliriz.Bu çalışmayı oyun sırasında doğal olarak gerçekleştirebiliriz.Bizden bir şey istediğinde görmezden geldiğimizde çocuk kontak kurmak için önce bizimle göz teması kuracaktır.Daha sonrada istediği şeyi işaretle yada daha değişik şekillerle belirtecektir.Böylelikle iletişim kurmuş olacaktır.Kucakta hoplatma oyunu hem göz temasını başlatacaktırhem de hoplamayı bir anahtar sesle başlatıpzamanla bu sesi onun çıkarması beklendiğinde oyunu bize bakıp çıkardığı ses ile başlatarak iletişim kuracaktır.

Ce-e oyunu ile ilgisini çekmek ve göz teması kurmak mümkündür.Köpüklü balonlarla önce ilgisini çekipsonra balonları takip etmesipatlatması balon hızının çocuğun performansına göre ayarlanmasıyla da göz takibi ve dikkat süresi geliştirilebilir.

Makyaj yapılmasından hoşlanan bir çocuğa ruj sürmekaynaya baktırmakkendimize yapıyormuş gibi yapmakbu sırada da “bak dudak dudaklarıma ruj sürüyorum ” sende bana dudaklarını göster” gibi çalışmalar çeşitlenebilir.

b.Dikkat
Çocuğunkonuşulanları anlayabilmesi için dikkatini toplayabilmesi gerekmektedir.Konuşma ancak çocuğun anlama kapasitesi çok arttıktan sonra başlayacaktır.İlgisini çekecek kısa süreli çalışmalarlagöz kontağı kurularakaşamalı olarak dikkat süresi uzatılabilir.Dikkat süresini uzatma çalışmalarıçocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenen konulardasüresi giderek arttırılacak her alanda yapılabilir.Bu çalışmalar yapılırken çocuğun adı söylenir. “Egehan bak balon” gibi basit ve kısasomut cümleler kullanılarakçocuğun alıcı dilinin gelişmesine yardımcı olunur .

c.Obje Sürekliliği

Dikkatini yönelttiği nesneyle kısa süreli saklanma –bulma oyunu oynanır.Çocuk o nesneninsürekli varolduğu fikrini benimsemeye başlayacaktır.Bu çocuğun dil gelişimi açısından önemlidir.Çünkü çocuk kelime ve sembollerinobjeler için kullanıldığını anlamadan önce kafasında o objenin sürekli var olduğu ve değişmediği fikrine sahip olmalıdır.Masanın altına düşen topu takip etmekbulabileceği nitelikte saklamakce-e oyunlarıkapının arkasına saklanmak ve bulmasını
istemek gibi oyunlarla çalışılabilir.

d.Nefes Kontrolü Ve Ağız Hareketleri
Balon üflemekağıda dökülen pudrayı üflemerüzgar gülünü üflemeelde tutulan kağıt mendile üflememum söndürmeağız kenarındaki balı yalamamimikleri taklit etmesakız çiğnemedondurma yalamaçiçekkolonya koklamapipetle içecek içme gibi örnekler çoğaltılarak çalışıla bilinir.

e.Taklit Etme
İletişim için gerekli katılımı ve ikili ilişkiyi kapsadığı için taklit etme öğrenilmesi gerekli bir beceridir.Taklit etmeyi öğretmek içinönce çocuğu biz taklit etmeliyiz.Bunu da yaparken eğlenceli hale getirmeliyiz.Beden hareketlerijest ve mimiklerhayvan sesleri çıkarmaritim ve hareket içeren taklitlerayna karşısında ses taklitlerikukla oyunlarıtelefonla konuşma çalışmaları yapılabilir.

f. Sıra Alma
Sıralı oyun oynama çalışması yaparkensıra değişimi için tamamsonra gibi sürekli aynı kelimeleri kullanırsak çocuğun anlamasına yardımcı oluruz. Beklemeyi gerektiren durumlarda biz de sürekli aynı sözcüleri seçiyoruz.Havuza gitmek İsteyen bir öğrencinin beklemesi gerektiğinde “Bekleönce yemek yiyeceksin.Sınıfa geleceğiz.Mayonu giyeceksinsonra havuza gideceğiz.”açıklamasını yapıyoruz.Burada önemli olan anlam karmaşası ve güvensizlik yaratmamak için söylenilene uymakuygun açıklamayı yapmak ve bekleme zamanını çocuğun performansına uygun olarak ayarlamaktır.Sıralı oyun oynarken ise bire bir olmak başlangıç için oldukça önemli.

Önce yapılacak işi göstermeli gösterirken basit cümlelerle anlatmalı ve sonra çocuktan istemeliyiz.Zamanı çocuğun sabırsızlığına göre uygun aralıklarla ayarlayabiliriz.Ama çalışmayı reddediyorsa bu durumda sıra beklemediği zaman bir süre çalışılan oyuncaktan mahrum kalmalı ve uygun uyarıyı sakin bir dille sunmalıyız.Daha sonra sakin bir anda aynı oyun yeniden teklif edilebilir.Bu çalışmada basit düzeydeki al…..ver….vb. komutlara uygun zemin hazırlanır.

g.Dinleme Egzersizleri
Çocuk dinlemeyi öğrenmeden konuşmaya geçmez.İşitsel deneyimi arttıkça seslere karşı alıcı dili de o ölçüde gelişir.Ses çıkaran nesnelercanlılarmüzik dinlemeye odaklanmasını geliştirici materyallerdir.Sesi soylar ritim ve hareketlerle karışık çalışması sadece dinlemeyi değil komutlara uyma beklememotor becerilerini geliştirmeye de yaralı olacaktır.

h.Anlama Becerileri
Anlama yeteneğini etkileyen faktörler;çocuğun zihinsel kapasitesidikkat düzeyi algısal gelişimimaruz kaldığı dil uyaranlarıduyusal bozukluklarıfiziksel problemlermotivasyon olarak sıralanabilir.

Çocuğun anlamasını geliştirmek için bildiği hoşuna giden sürekli çevresinde olan nesnelerle çalışmaya başlanmalıdır.Yapılan çalışma çocuğun hoşuna gidecek şekilde sonlanırsamotivasyonu artacaktır.

1. Konuşma Ön Becerileri

Dili kavrama yeteneği olan ve birkaç doğal sesi çıkarabilen çocuklardaki basit dil becerilerinin gelişimi için fiziksel yada sözel yardım ve pekiştirme gibi tekniklerin kullanılmasına gereksinim vardır.Başlangıçta fiziksel yardım çocuğa ağzını nasıl şekillendirebileceğinidoğru sesleri nasıl çıkarabileceğini öğretmek amacıyla kullanılabilir.A ve D gibi açık sesli fonemler başlangıçta çalışılmalıdır.ilk olarak çocuğun her denemesi ödüllendirilmelidir.Zamanla fiziksel yardım azaltılmalıödül verme koşulu aşamalı olarak güçleştirilmelidir.Basit sesli harflerbir sesli bir sessiz birleştirilmesihece kurmatekrarlı hecelerden oluşan basit sözcükler…v.b konuşma şekillendirilir.

2. Konuşan Çocuğa Dil Öğretme

Konuşan çocuğa dil öğretirken hedeflediklerimiz:

*Daha fazla sözcük ve cümleciği kullanacak ve anlayacak
*Daha çeşitli durumlarda sosyalduygusal ve fiziksel gereksinimleri ifade etmek için dil becerilerini kullanacak ve karşılıklı konuşmada sıra alma yeteneğini geliştirecek.

*Sözcükler ve cümlecikler yoluyla daha zengin anlamları ifade edecek .Yalnızca nesneleri adlandırmak için değil onların ne yaptıklarınıneye benzediklerinikime ait oldukları…..vb hakkında da konuşacak.

*Dil gelişim düzeyine uygun dil bilgisi kurallarını kullanacak.
*Telaffuz becerilerini yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak geliştirecek.

Çocuğun konuşma düzeyini belirlemek için bir gün boyunca çocuğun her söylediğini yazarak dil örneği oluşturulabilir.Sayfayı üçe bölüp sağdaki sütuna çocuğun her söylediği soldaki sütuna çocuğun konuşmadan hemen önce kendi söylediklerimizi ortadaki sütuna o anki durumu yazabiliriz. Söylediği sözcük miktarı çok az ise iletişimsel seslerişaretler…v.b de not edilebilir.Bu kayıtlar çocuğun neden konuştuğunu ne hakkında konuştuğunu ve hangi dil bilgisi kurallarını
kullandığı konusunda bizi aydınlatacaktır.

Dil Becerileri Öğretilirken

*Çocuğun kullandığı araçları ve yaptığı eylemleri anlatarakçocuğun ne yapıyor olduğu hakkında konuşulmalı.

*Uygun sözcükler ve cümlecikler açıkçabasitçe ve söyleme amacı vurgulanarak söylenmeli.

*Sözel ve sözel olmayan ilişkide karşılıklı sıra alınmalı.
*Tepki vermesi beklenmeli ve tepki verinceye kadar duraklanmalı.
*Çocuğun seslerindenjestlerinden ve sözcüklerinden başlanmalı.Aşamalı olarak ilerlenmeli.

*Çocuğun ilgileri çok iyi belirlenmeli.
*Çocuğun jestlerineseslerinesözcük ve cümlelerine onu dinlediğimizi belli eder doğal tepkiler vermeli.

Çocuk var olan konuşma becerilerini gün boyunca kullanabilmesine yönelik bir ortamda bulunmalıdır.Cevap vermese de sürekli onunla onun anlayacağı yalın bir dille konuşulmalıdır.Günlük yaşantısında var olan nesnelerkonular seçilmelidir.

Ekolali yapan çocuklarda taklit oyunuyla günlük yaşamda gerekli bazı soruların cevapları öğretilebilir.Adın ne? Nerede oturuyorsun?…v.b eğer konuşma yalnız ekolali düzeyde kalıyorsa uygun sözcük kullanımları öğretilmelidir.Uygun olmayan konuşmalargörmezden gelinmelidoğru kullanımlar ödüllendirilmelidir.Ancak unutulmamalıdır ki ; konuşmanın hiç olmamasındansa ekolali tarzda olması konuşma gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

VI. DİL ÖĞRETİMİNİN ALTIN KURALLARI

*Çocuktan tepki bekleyin
*Ne ile ilgileniyorsa onun hakkında konuşun
*Hareketli bir çocuğun dikkatini yoğunlaştırması içinkısa süreli ve çok çeşitli çalışmalar yapın
*Doğal ve sohbetin bir parçası olarak ödüller kullanın
*Cevap vermesi için zaman verin
*Dinleyin
*Bekleyin
*Planlanmış etkinlikler yoluyla çocuğun dikkatinibelli amaçlar üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayın.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]