Evde Bakım Aylıkları
01/01/2010-30/06/2010 dönemi için 52233 TL
01/07/2010-31/12/2010 dönemi için 54490 TL

Evde Bakım Hizmetinden Yararlanmaya dair kritik tanımlar:

Şu kişiler Bakıcı olabilir:

Akraba: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün; eşi çocukları ile çocuklarının eşleri ana ve babası ile bunların ana ve babası torunları ile torunlarının eşleri kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri eşinin ana ve babası eşinin kardeşleri eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları amcaları ve amcalarının eşleri amca çocukları ile bunların eşleri halaları ile halalarının eşleri hala çocukları ile bunların eşleri dayıları ve dayılarının eşleri dayı çocukları ile bunların eşleri teyzeleri ve teyzelerinin eşleri teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Şu kişiler gelir hesabına dahil edilir:

Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi çocukları ile ana ve babası çocuklarının eşleri evli olmayan torunları ana ve babasının ana ve babası evli olmayan kardeşleri eşinin ana ve babası eşinin evli olmayan kardeşleri;
başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren 25 yaşını tamamlamamış çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş olarak askere gitmiş olan babası çocuğu ve kardeşi; ayrı adreslerde ikamet etse dahi özürlü üzerinde velayeti devam eden anne ve babayı ifade eder.

Gelir hesabına dahil edilecek kişiler hakkında bir ekleme (bkz: Genelge 2010/02)

Bakım "bakmakla yükümlü olunan birey" dışında bir kişi tarafından gerçekleştiriliyorsa/gerçekleştirilecekse ve buna ek olarak bakımı yapılan kişinin geliri asgari ücretin 2/3'ünden fazla çıkıyor ise bu durumda gelir hesabı yapılırken hesaba "bakmakla yükümlü olunan birey" kapsamına girmiyor olsa dahi bu kişiler (ve aynı evde yaşayan aile bireyleri) dahil edilmelidirler.

Ne ki bakımı fiilen yapan kişinin bakım işini yazılı olarak taahhüt etmesi ve bakıma muhtaç özürlünün vasisi veya akrabası olması şarttır.

Gelir hesabı şöyle yapılır:

Bakmakla yükümlü olunan bireylerin tüm gelirleri toplanır bakmakla yükümlü olunan birey sayısına bölünür. Çıkan sonuç 348 TL'den azsa uygundur fazlaysa uygun değildir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]