Isitme bozuklugu olan cocuk

Çocuğun konuşması için işitmesi gerekir. Çocuk okuma ve yazmayı öğrenmek için de konuşmalıdır. Bu nedenle çocuğun işitme sorunu olup olmadığı erken devrelerde gerekli testlerle araştırılmalıdır. Bu arada gözün incelenmesini de unutmamak gerekir.

Size ve çocuğunuza yardım:
İşitme sorunu olan çocuklara işitme aletleri okula gitme devresinden çok önce bebeklik çağında bile takılmaktadır. Ciddi sağırlık durumundaysa sesleri kavramada güçlükleri nedeni ile dil mekanizması çok bozuk olacaktır. Çocuğun eğitimi sadece sözel alıştırmalarla olursa konuşma veya okuma ikisi birden gelişmekte olduğundan çocuk bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Eğer sözel eğitim yanı sıra işaret dili yani dudak okuma eğitimi beraber verilirse çocuk konuşma ve okumayı rahatlıkla beraber götürebilir. Bazı çocuklar normal okullara giderek bazıları özellikle derin sağırlığı Olanlar sağırlar okuluna giderek sorunlarını aşabilirler.En ideali özel desteğin yanı sıra normal okullarda verilen eğitimdir.