Okul kıyafeti uygulaması serbest mi olacak?


Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu yılda yani 2013-2014 eğitim öğretim yılında da acaba okul kıyafetleri serbest olacak mı tartışmaları başladı. Öğrenciler okula serbest kıyafetle mi gidecek yoksa yine tek tip kıyafet ile mi gidecek? Henüz Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bir açıklama gelmedi ve merak devam ediyor. Peki ne olacak?

27.11.2012 tarih ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin “Temel ilkeler” başlıklı 3. maddesi 2. fıkrasında; Öğrenciler okul sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz.

Ancak okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.” hükümleri bulunmaktadır.
Bakanın yapmış olduğu açıklamalar yönergenin hazırlandığı konusunda ipuçları verse de Ağustos tebliğler dergisinde yayımlanmamış olması bu konuda soru işaretlerini beraberinde getirmektedir.

Durum şunu gösteriyor ki yine okullara göre farklılık gösterecek ve okul yönetimi ile okul aile birliği kararları devreye girecek ve her okul kendi kararını verecek.

KAYNAK: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]