KONULAR :


 • Derste kullanmış olduğumuz metinlerin yazarları kendi dallarında ün yapmış kişilerdir. Sizlerden bu yazarlardan birini seçmenizi ve onunla ilgili araştırma yapmanızı istiyorum.


Seçtiğiniz yazarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayacak bir araştırma yapınız.

A) Kişisel Özellikleri ve eğitim durumu nedir?
B) Yaşamında nelerle mücadele etmiştir?
C) Ne tür yazılar yazmıştır?
D) Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir?
E) Yazarın önemli yapıtları nelerdir?


 • Bir hafta boyunca televizyon izleyin ( Ödevlerinizi bitirdikten sonra) . Televizyonun dilimize olumlu katkılarını ve olumsuz etkilerini program adı vererek örneklerle inceleyiniz. İnceleme yaparken:


A) Hangi kanalda saat kaçta ve programın adını belirleyin.
B) Seçtiğiniz programların tek yönlü olmamasına özen gösterin.
C) Haber programları magazin programları şov programlarını dikkatle izleyin ve notlar alın.
D) Günlük aldığınız notları derleyip belli bir düzen haline getirin. ( olumlu – olumsuz )
E) Bu programların eleştirisini yapın. • Farklı öykülerden tek bir öykü oluşturma


A) Okuduğunuz iki ya da üç öykünün adlarını belirleyin.
B) Kahramanlarını çıkarın
C) Bu kahramanları kullanarak yeni bir öykü yazın.
D) Bu öyküyü oluştururken farklı olasılıklar düşünmeye çalışın.
E) Eğer…….. olsaydı/ olmasaydı ne olurdu? Sorularına yanıt veren bir öykü yazmaya
çalışın. • Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma


A) Bulunduğunuz yöredeki tanıtmaya değer olan güzellikleri belirleyin
B) Bunların tarihi ve kültürel geçmişini elde etmeye çalışın
C) Bunların günümüzdeki kullanımını ve bize kattıklarını belirlemeye çalışın
D) Bu güzelliklere gereken önem veriliyor mu? Verilmiyorsa bize neler düşüyor? • Ulasal Kültür Değerlerimizden Sözlü Kültür Ürünlerini tanıtmak


A) Öncelikle kültürün anlamı belirlenmeli
B) Türk kültürünün özellikleri genel hatlarıyla ortaya konulmalı
C) Sözlü kültür ürünlerimiz belirlenmeli
D) Sözlü kültür ürünleri bize neler katıyor? Biz onlara neler katabiliriz.
E) Bu kültürün yaşamını devam ettirebildiğini düşünüyor musunuz? Eğer hayır diyorsanız alınabilecek önlemler için önerilerinizi ve uygulama şekillerini belirtiniz. • ”Her sabah pencerenize konan kuşların sesleriyle uyanıyorsunuz. Ancak bir sabah o alıştığınız kuş seslerini duyamıyorsunuz. Dışarı çıkıp çevrenize bakıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede hiç kuş olmadığını fark ediyorsunuz.”
  Sizden bu durumun nedenlerini araştırıp bir rapor hazırlamanız ve hazırladığınız raporla birlikte bir dilekçe yazarak bu sorunu çözmek üzere girişimde bulunmanız isteniyor.”

A) Bu olay doğal mı yoksa insanlığın doğaya müdahalesinden doğan bir sonuç mu? Bunu belirtiniz.
B) İnsanlığın etkileri var ise bunlar nelerdir sebep ve sonuçlarıyla belirtiniz.
C) Bulunduğumuz bu durumu değiştirmek için neler yapılabileceğini uygulama planıyla birlikte belirtiniz.
D) İnsanoğlu bu duruma düşmesin diyorsanız onlara hangi yol ya da araçla ulaşır ve neler anlatmak veya göstermek istersiniz


7. ”Sınıfınızla okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili çeşitli sorunlarınızı anlatabileceğiniz bir yetkili ile görüşme olanağı buldunuz. Sizden onu sorunlarınızın çözümü konusunda ikna etmeniz bekleniyor. Bu amaçla bir konuşma hazırlayınız ve sınıfta sununuz. ”

A) Sınıfınızla okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili dile getirebileceğiniz sorunlarınızı belirleyip öncelik sırasına yerleştirin
B) Bu sorunlardan çözüme kavuşturulabileceğini düşündüklerinizi çözüm önerileriyle birlikte sunum haline getirin. ( fotoğraflar dilekçeler mektuplar vb. kullanılabilir.)
C) Ulaştığını kişinin size hangi konularda yardımcı olabileceğini daha önceden bulduğunuz örnek olaylarla ortaya koymaya çalışın.
D) Sorunlarınızın çözüme kavuştuğunda elde edeceklerinizi en etkileyici anlatımınızla ulaşmaya çalıştığınız kişiye sunun.
 • Yaşanılan yerin folklorik özelliklerini ( gelenek görenek mani türkü efsane…) derleme.


A) Öncelikle hangi konuyu ele alacağınızı belirleyin.
B) Bu konuyla ilgili araştırmaları nerden yapabileceğinizi belirleyin
C) Araştırmalarınızı hangi şekilde sunum haline getirebileceğinizi öğretmenlerinizle paylaşın
D) Araştırmalarınızı ilgi çekecek araç gereçleri kullanarak renklendirip sunumunuzu gerçekleştirin.
{Grup çalışması olabilir} • “Atatürk’ün anılarını derleme”


A) Atatürk’ün hangi konuları içeren anılarını derleyeceğinizi belirleyin
B) Atatürk’ün anılarına nerelerden ulaşabileceğinizi öğretmenlerinizden de faydalanarak belirleyin
C) Ulaştığınız bilgileri nasıl sunmanız gerektiğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunun
D) Anıların derlemesini kalıcı hale getirmek için bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyip
E) Bu doğrultuda sunum yapın
{Grup çalışması olabilir} • “Umut mutluluk kaygı yalnızlık özlem bağışlama takdir etme.” Kavramlarından birini kullanarak afiş hazırlama.

A) Konulardan afiş hazırlamayı düşündüğünüz birini seçmek
B) Konuyu afiş yapabilmek için uygun metinler resimler ve sloganlar ayarlamak
C) Bunları afişe en uyumlu şekilde yerleştirmek
D) Afişin amacına uygun ilgi çekiciliği elde etmesini sağlamak
{Grup çalışması olabilir}