Varlıktan niteleyen veya belirten isimlere sıfat denir. Başka bir deyişle vasıf ve sıfatların isimlerine sıfat denir. İsimlerin önüne getirilerek Senli anılırlar: yüksek (dağ) komik (adam) birkaç (kişi) güzel (çocuk) solgun (çehre) yürüyen (merdiven)
Sıfatların çoğu isim soylu kelimelerdir. Bu nedenle tek başlarına kullanıldıkları zaman isimdirler. Küçük ev mavi deniz soğuk gün beş balık tamlamalarındaki sıfatlar tek başlarına birer isim olarak kullanılabilirler. Fiil soylu olan sıfatlar ise sıfat-fiillerdir. Bunların da bir kısmı kalıcı isim olarak kullanılabilmektedir: bakan çağlayan yazar gider Durmuş geçmiş gelecek yiyecek tükenmez kuşkonmaz gibi.
Sıfatlar çekim eki almazlar. Ancak sıfat tamlamasında tamlanan bir isim tamlaması ise bu tamlamanın iyelik eki sıfat tamlamasının değil yalnızca tamlanan kısmın ekidir: eski okul çantası örneğinde iyelik eki okul çantası tamlamasının ekidir.
Sıfatlar isimlerin önlerine gelerek sıfat tamlaması dediğimiz kelime grubunu kurarlar. Sıfat tamlamasında sıfatlar tamlayan isimler ise tamlanan durumundadır. Bu nedenle sıfatlar isimlerden önce gelirler.
İsimler sıfat olarak kullanılabilen kelimelerdir. Ancak her isim sıfat alarak kullanılamaz. Bunun sebebi isimlerin karşıladıkları varlığı birçok yönüyle ifade etme özelliğine sahip olmalarıdır. Yani isimler bir varlığı talin özellikleriyle karşılarlar. Sıfatlar ise bir varlığın sadece bir özelliğini karşılarlar. Masa ve kalem isimleri birçok özellikleriyle bu iki varlığı insanın düşüncesinde karşılayabilir ve hayalde canlanmasına sebep olur. Ancak her iki kelimenin önüne getireceğimiz “uzun” kelimesi sıfat olarak tek bir özellik ifade eder. Yani masa ve kalemin sadece “uzun olma’ özelliğini bildirir.
Bu duruma göre isimler sadece bir özellik belirttikleri zaman sıfat olarak kullanılabilirler: yeşil eski yöredeki üç hangi
Niteleme sıfatlarını bulabilmek için isme “nasıl” sorusunu sormak yeterlidir. Büyük insan değerli bilim adamı kara para tamlamaları için ”nasıl” sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevaplar; büyük değerli kara sıfatları olacaktır. İşte bu kelimeler önlerindeki isimleri niteleyen onların nasıllığını açıklayan isimlerdir.
Belirtme sıfatlarını bulabilmek için isme “hangi kaç” ve “ne kadar?” sorularını sormak gerekir. Birkaç kitap sekiz elma iki kilo şu adam hangi ev? tamlamalarındaki sıfatları bulabilmek için isimlere bu soruları sorduğumuzda aldığımız cevaplar: birkaç sekiz iki şu hangi ] olacaktır. O hâlde bu kelimeler belirtme sıfatlarıdır. Belirtme ve niteleme sıfatlarını bulma noktasında bu soruları sormayı ihmal etmeyiniz. En kısa şekilde gerekli bilgiler aktardık. Bu bilgileri özümsedikten sonra mutlaka bol soru çözümü yapınız.


alinti