1-Heyelan sırasında kapalı ve açık alanlarda neler yapılması gerekir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle defterinize yazınız.“Acı patlıcanı kırağı çalmaz.”

“Armudu soy ye elmayı say ye.”

“Darı unundan baklava incir ağacından oklava olmaz.”

“Fasulye gibi nimetten sayılmak”

“Kabak çiçeği gibi açılmak”

“Kabak yaprağını tepeden dökerse kış çok olur.”

2-Bu atasözü ve deyimlerle ne ifade edilmek isteniyor?

3-İnsanların farklı durumlarını ifade etmek için neden tabiattan yararlanılır? Siz de doğadan yararlanarak insana ders veren üç tane ata sözü bulup açıklamasıyla birlikte defterinize yazınız.

4-Metni “işaretleyerek okuma” yöntemiyle okuyunuz(Önemli gördüğünüz yerleri renkli kalemle işaretleyiniz.).

5-Metne ilişkin aşağıdaki soruların yanıtlarını defterlerinize yazınız.

Yazar neden diğer insanlardan farklı olduğunu düşünmektedir?
Metin ana fikri nedir?
Yazar geçmişe hangi duygularla bakmaktadır?
Yazar metinde çevre kirliliğine yönelik nelere değiniyor?
Metinden hareketle arkadaşlarınıza nasıl bir mesaj verirdiniz?
Yaza-(Terbiyeden-Yoksunum)-r doğanın insan yaşamındaki önemine ve yararlarına değiniyor.
Doğayı tahrip etmenin insanlara ne gibi zararları vardır?
İnsan yaşamını tehdit eden doğal olaylar nelerdir?
“Toprak su hava orman”

6-Bu kelimelerden hareketle doğal dengenin bozulması konusundaki duygu ve düşüncelerinizi anlatan -kendi cümlelerinizle – bir yazı yazınız. Yazınız en az üç paragraftan oluşmalı(giriş gelişme sonuç). Yazınız özgün olmalı…

7-Öğrenci Çalışma Kitabı’nın 88. sayfasındaki doğa görsellerinin sizde uyandırdığı duygu düşünce ve hayalleri kısa bir tiyatro metni şeklinde yazınız.

8-Kitap güncelerinizi tamamlayınız.

9-Sene başından bu yana her on beş günde bir kitap okunmalıydı. Kitap okumalarla ilgili kontroller yapılacaktır.

10-Sınıf panosu için yeni öğrendiğiniz bilgilerle ilgili görselli yazılarınızı getirmeyi unutmayınız.

Derslerimizde Türkçe Sözlük Deyimler Sözlüğü pilot kalem ve A4 çizgisiz dosya kâğıtları da ders kitaplarınız ve defterlerinizle birlikte yanınızda olmalı…


------------

DOĞANIN SESİNİ DUYMAK

İki farklı alem... İkisi de aynı gök cisminde yer alan iki tane bölge... Bu bölgelerden mavi ve yeşil olanı dünya olarak adlandırılırken içinde çöp ve insan atıkları bulunan kahverengi denize dünya demek hiç gelmiyor içimden. İnsanlar kendisine sürekli çeşitli nimetler veren insanları sahiplenen dünyanın dilinden anlayamıyor. Halbuki binlerce yıldır doğanın dili değişmedi. Çevremizdeki o tüm ağaçların dağların derelerin nehirlerin ve bulutların bize vermek istedikleri mesaj aynı: ‘Lütfen bana zarar vermeyin!’ diye yalvarıyorlar o mavi yeşil ve beyaz olan asil renkleriyle. Dört kelimelik bir rica cümlesi... İnsanoğlu binlerce yıldır yaptığı çalışmalar ile neredeyse yaşamın bütün sırlarını çözdü ama bu dört kelimelik cümleyi çözemedi. Artık dünyamız iki ayrı gezegen sanki. Ama her haliyle ilk dünya daha güzeldir. Mavi ve yeşil rüya kahverengi ve kirlenmiş çevre dünya olmasın!..Ali YILDIRIM