Tanım

İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Görevler

- İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme öğrenme duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler
- İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar
- İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar
- Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır
- Bireylerin mesleki uyumlarının kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Psikolog olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe
- Aritmetik akıl yürütebilme
- Mantıksal bağlantıları kurabilme
- Soyut düşünebilme ve düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip
- Başkalarının duygularını anlayabilen başkaları ile iyi iletişim kurabilen
- Tutarlı sabırlı hoşgörülü
- İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Psikologlar büro hastane okul gibi kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışırken öncelikle danışanla (hasta sorunlu kimseler öğrenci işçi işveren vb.) ve bu kimselerin yakınlarıyla iletişimde bulunurlar. İletişimde bulundukları diğer meslek elemanları çalıştıkları kuruma göre değişir. Kendini tanımak yaşamsal sorunlar uzerine mantık yürütmek ve ilişkiler üzerinde yoğunlaşmak isteyen herkes psikolog yardımı alabilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Ayrıca “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda Psikoloji Öğretmeni olabilirler.

Psikologlar; hastane poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde çocuk yuvalarında kreş ve huzurevlerinde okullarda ve ıslahevlerinde kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğünde adalet bakanlığında emniyet genel Müdürlüğünde Üniversite hastanelerinde Askeri kurumlarda Denetimli Serbestlik Şubelerinde Ceza ve Tevfik evlerinde çalışılabilmektedir. Ayrıca Uzman ünvanı ile RTÜK Aile ve Sosyal araştırmalar Genel Müdürlüğü gibi Kurum larda çalışabilmektedir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat fen-edebiyat fakülteleri ve benzeri fakültelerin "Psikoloji" bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

İlgili bölüme lise ve dengi okul mezunlarının katılabildiği Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) �Eşit Ağırlık (EA)� puanı ile öğrenci alınmaktadır

Eğitimin Süresi ve İçeriği

- Eğitim süresi 4 yıldır. - Eğitim süresince; İstatistiğe Giriş Çağdaş Psikoloji Akımları Ruh Sağlığına Giriş Eğitim Psikolojisi Motivasyon ve Heyecan Gelişim Psikolojisi Sosyal Psikolojiye Giriş Ruh Sağlığı Hafıza ve Dikkat Öğrenme Psikolojisi Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve Psikosomatik Hastalıklar gibi dersler verilmektedir.

Meslekte İlerleme

- Psikologlar eğitimlerine devam ederek akademik kariyer edinmeye yönelebilirler - Psikologlar lisansüstü eğitim yaparak klinik veya deneysel danışmanlık eğitimsel endüstriyel psikoloji vb.alanlardan birinde uzmanlaşabilirler - Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda uzmanlık alanları tecrübeleri kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler. BENZER MESLEKLER: Psikiyatristlik (ruh tıp doktorluğu) psikolojik danışmanlık.

Burs Kredi ve Ücret Durumu

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. - Psikologlar işe ilk başladıklarında kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda 8.dereceden göreve başlarlar ve sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. Tecrübeleri uzmanlık alanları işteki pozisyonları ve işletmelerin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.